Etk.fi - Eläkevakuuttajien käyttöön

Eläkevakuuttajien käyttöön

  • 1 - 4
mukaan
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
EU/ETA-Eläkehakemuksen tiedustelu 2210

Tiedustelulomake, jolla eläkelaitos pyytää EU/ETA-hakemukseen liittyviä lisätietoja ulkomailta ETK:n UM-osaston tai Kelan KV-keskuksen välityksellä.

Lataa
EU/ETA-eläkehakemus / Lähete 4000

Saate, jota eläkelaitos käyttää eläkehakemuksen ja siihen liittyvien lisätietojen välittämiseksi ETK:n UM-osastolle.

Lataa
Tietojenvälitys E001

Lomakkeella joko pyydetään tai välitetään lisätietoja EU/ETA-eläkehakemusasiassa

Lataa
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto Detailed Medical Report

Vain lääkäreiden käyttöön tarkoitettu lomake, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Jos lomaketta avatessa tulee ilmoitus 'Please wait... If this message is not ...', tallenna lomake omalle tietokoneelle klikkaamalla ilmoitussivua hiiren oikealla painikkeella ja valitse Save as / Tallenna nimellä sekä tallennuspaikka. Sen jälkeen avaa lomake tallennuspaikasta.

Lataa