Etk.fi - Eläkevakuuttajien käyttöön

Eläkevakuuttajien käyttöön

  • 1 - 8
mukaan
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
Lomake Tunnus Kuvaus PDF
EU/ETA-Eläkehakemuksen tiedustelu 2210

Tiedustelulomake, jolla eläkelaitos pyytää EU/ETA-hakemukseen liittyviä lisätietoja ulkomailta ETK:n UM-osaston tai Kelan KV-keskuksen välityksellä.

Lataa
EU/ETA-eläkehakemus / Lähete 4000

Saate, jota eläkelaitos käyttää eläkehakemuksen ja siihen liittyvien lisätietojen välittämiseksi ETK:n UM-osastolle.

Lataa
Lisäsivu Norjan laitoksia varten E213 Norja

Yksityiskohtaisen lääkärilausunnon (E213) maakohtainen lisäsivu. Täytetään vain niissä tapauksissa, joissa lisäselvitystä eläkkeenhakijan terveydentilasta EU-eläkehakemusasiassa on pyytänyt Norjan eläkelaitos.

Lataa
Lisäsivu Puolan laitoksia varten E213 Puola

Yksityiskohtaisen lääkärilausunnon (E213) maakohtainen lisäsivu. Täytetään vain niissä tapauksissa, joissa lisäselvitystä eläkkeenhakijan terveydentilasta EU-eläkehakemusasiassa on pyytänyt Puolan eläkelaitos.

Lataa
Lisäsivu Unkarin laitoksia varten E213 Unkari

Yksityiskohtaisen lääkärilausunnon (E213) maakohtainen lisäsivu. Täytetään vain niissä tapauksissa, joissa lisäselvitystä eläkkeenhakijan terveydentilasta EU-eläkehakemusasiassa on pyytänyt Unkarin eläkelaitos.

Lataa
Tietojenvälitys E001

Lomakkeella joko pyydetään tai välitetään lisätietoja EU/ETA-eläkehakemusasiassa

Lataa
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto E213

Yksityiskohtainen lääkärinlausunto, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Lomake on tarkoitettu vain lääkäreiden käyttöön ja se täytetään EU-eläkehakemusasiassa ainoastaan nimenomaisesta pyynnöstä vasta yksityiskohtaisen lääkärinlausunto -lomakkeen (Detailed Medical Report) toimittamisen jälkeen.

Lataa
Yksityiskohtainen lääkärinlausunto Detailed Medical Report

Yksityiskohtainen lääkärinlausunto -lomake, jonka ulkomaan vakuutuslaitos voi vaatia lisäselvityksenä eläkkeenhakijan terveydentilasta. Lomake on tarkoitettu vain lääkäreiden käyttöön ja se täytetään ainoastaan erillisestä pyynnöstä EU-eläkehakemusasiassa. Yksityiskohtainen lääkärinlausunto korvaa E213-lääkärinlausunnon.

Lataa