Inflaatiolla poikkeuksellisen suuri vaikutus työeläkkeisiin

Eläketurvakeskuksen arvion mukaan työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin vuoden 2023 alussa. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä. Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee vuoden 2023 työeläkeindeksit lokakuun lopulla.

Työeläkkeisiin vaikuttaa kaksi indeksiä, työeläkeindeksi ja palkkakerroin.

Työeläkeindeksillä varmistetaan, että maksussa olevien eläkkeiden ostovoima säilyy. Palkkakerroin vaikuttaa alkaviin eläkkeisiin: se korottaa eläkkeelle siirtyvän henkilön työuran aikaiset ansiot eläkkeen alkamisvuoden tasolle. Molemmat indeksit tarkistetaan vuosittain tammikuussa.

Korkean inflaation takia vuoden 2023 indeksikorotukset tulevat vaikuttamaan työeläkkeisiin poikkeuksellisesti.

Toisin kuin tavallisesti, työeläkeindeksi kasvaa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä henkilö.

Vaikutus on samansuuntainen myös osittaisen vanhuuseläkkeen osalta.

– Indeksikorotuksista on hyvä olla tietoinen, jos suunnittelee eläkkeelle jäämistä vuoden vaihteessa. Erityisesti tänä vuonna vaikutus tulee olemaan tuntuva, vaikkakin sen tarkkaa suuruutta on vielä vaikea ennustaa, kertoo ekonomisti Ville Merilä Eläketurvakeskuksesta

Suunnittele eläkkeelle siirtymistä

Eläkkeelle jäämistä kannattaa suunnitella omasta henkilökohtaisesta tilanteesta käsin. Lisätietoa eläkkeen suunnitteluun saat oman eläkelaitoksesi verkkopalvelusta sekä eläkeneuvonnasta.

Eläkehakemus on hyvä tehdä noin kuukausi ennen eläkkeelle jäämistä.

Työeläke.fi:n laskurit päivittyvät alkusyksystä

Poikkeuksellinen tilanne huomioidaan Työeläke.fi:n eläkelaskureissa ikäluokkarajauksin ja opastavin tekstein alkusyksystä. Näin halumme varmistaa, että annamme oikeaa tietoa eläkkeen lykkäämisen vaikutuksista.

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee työeläkeindeksit lokakuun loppupuolella.

Lisää ajankohtaisia