A1-todistukset lähetetään jatkossa Suomi.fi-palveluun

Henkilöasiakkaat, joilla on Suomi.fi-viestit käytössä, ovat saaneet 31.10.2023 alkaen A1-todistuksen Eläketurvakeskuksesta Suomi.fi-palveluun.

Jos sinulla on käytössäsi Suomi.fi-viestit, saat jatkossa A1-todistuksen ja saatekirjeen suoraan Suomi.fi-palveluun eikä niitä lähetetä sinulle postitse. Tieto Suomi.fi-viestin saapumisesta tulee sinulle sähköpostilla Suomi.fi-palvelusta. Jos sinulla ei ole Suomi.fi-viestit käytössä, lähetetään asiakirjat sinulle postitse.

A1-todistus ja saatekirje näkyvät henkilöasiakkaille ja työnantajille Eläketurvakeskuksen asiointipalvelussa kuten aiemminkin. Henkilöasiakkaat eivät enää jatkossa saa sähköpostiviestiä asiointipalvelun asiakirjoista vaan Suomi.fi-viesti korvaa Eläketurvakeskuksen lähettämän sähköpostiviestin.

Työnantajille A1-todistus ja saatekirje postitetaan edelleen paperipostina. Työnantajat voivat kuitenkin A1-todistusta hakiessaan ilmoittaa, etteivät halua A1-todistusta ja saatekirjettä postitse. Tällöin asiakirjat ovat ladattavissa vain Eläketurvakeskuksen sähköisestä asiointipalvelusta.

 

Lisää ajankohtaisia