Ajankohtaista Ruotsin eläkkeistä

Ruotsin lakisääteiset vanhuuseläkkeet nousevat hieman vuonna 2017. Maksuilmoitukset ja Oranssit kirjekuoret lähetetään asiakkaille alkuvuonna.

Lakisääteiset vanhuuseläkkeet nousevat

Ruotsin eläkeviranomaisen Pensionsmyndighetenin mukaan maan lakisääteiset eläkkeet nousevat vuonna 2017. Nousuvaikutukset eri eläkelajeihin ovat seuraavat:

Vanhuuseläke

  • Työeläke: ansaintaeläke (inkomstpension) +2,8 %
  • Työeläke: lisäeläke (tilläggspension) +2,8 %
  • Asumisperusteinen eläke: takuueläke (garantipension) +1,1 %

Työkyvyttömyyseläke (sjuk- och aktivitetsersättning) + 1,1 %

Perhe-eläke (efterlevandepension)

  • Asumisperusteinen eläke: takuueläke +1,1 %
  • Työeläke +2,1 %

Ruotsin eläkkeen korotus on +1,1 % ja +2,8% välillä, jos saa sekä työhön että asumiseen perustuvaa eläkettä. Rahastoeläkkeen (premiepension) arvo vaihtelee valittujen rahastojen ja markkinatilanteen mukaan.

Maksuilmoitukset Ruotsin eläkkeistä lähetetään tammikuun aikana

Niille, jotka saavat Ruotsista eläkettä lähetetään vuosittain maksuilmoitus joko Pensionsmyndighetenistä (oranssi kirjekuori) tai Försäkringskassanista (vihreä kirjekuori) tai kummastakin sen mukaan, mitkä etuudet ovat maksussa. Mikäli maksuilmoitus ei ole saapunut tammikuun loppuun mennessä, voit kysellä sitä suoraan Pensionsmyndighetenistä tai Försäkringskassanista.

Oranssin kirjekuoren lähetysaikataulu

Ruotsin Pensionsmyndighetenin oranssi kirjekuori lähetetään alkuvuoden aikana kaikille vuonna 1938 ja sen jälkeen syntyneille Suomessa asuville eläkeläisille ja vielä työelämässä oleville henkilöille, jotka ovat oikeutettuja Ruotsin eläkkeeseen.

  • Suomessa asuville eläkkeensaajille oranssi kirjekuori lähetetään 13.–17.1.2017. Kirje sisältää lähinnä tietoa eläkkeen määristä, verotuksesta ja maksupäivistä vuonna 2017.
  • Suomalaisille eläkevakuutetuille, jotka eivät vielä ole eläkkeellä, oranssi kirjekuori lähetetään 20.2.2017 alkaen. Kirje sisältää eläke-ennusteen sekä tietoa eläkeoikeudesta ja sen karttumisesta.

Oranssin kirjekuoren etusivulla on henkilökohtainen koodi (personlig kod), jolla voit kirjautua Pensionsmyndihetenin verkkosivuilla tai Minpension.se-palvelussa omalle eläketilillesi. Eläketilillä näkyvät myös tiedot sopimuseläkkeistä. Sekä kahden edellisen vuoden Oranssit kirjekuoret.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia