Eesti pensioni taotlemine, kui elad Soomes

Kui elad Soomes ja taotled pensioni või töövõimetoetust Eestist, esita pensionitaotlus elektroonilisel kujul Soomes. Sama taotlusega võid taotleda pensioni nii Eestist kui ka Soomest.

Alusta taotluse tegemist klahvist (Logi teenusesse sisse). Sind juhatatakse edasi sinu tööpensionifirma otsinguteenusesse. Tööpensionifirmad pakuvad elektroonilist otsinguteenust enamasti soome- ja rootsikeelsena, aga osa ka inglise keeles.

Logi sisse pensioni otsinguteenusesse

Kui sul ei ole võimalik taotleda pensioni elektrooniliselt, võid kasutada paberblanketti või võrgus täidetavat ja väljaprinditavat blanketti. Blankett on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles.

Tagasta paberkandjal taotlusblanketid tööpensionifirmasse, Kelasse või Eläketurvakeskusesse. Tööpensionifirma ja Kela menetlevad taotlusi Soome pensioni osas, kui oled seda taotlenud. Eesti pensioni osas juhitakse taotlusblanketid kõigil juhtudel alati Eläketurvakeskusesse. Eläketurvakeskus täiendab avaldust Eesti Pensioniameti nõutud andmete ja lisadega ning saadab seejärel taotluse Eestisse.

Pensionitaotluse lisana tuleb esitada andmed välismaal töötamise ja elamisaegade kohta. Lisa pensionitaotlusele andmed töötamis- ja elamisaegade kohta kõigis riikides, kus oled lisaks Soomele töötanud või elanud.

  • Kui taotled pensioni elektrooniliselt, saad juhised välismaal töötamis- ja elamisaegade avaldamiseks võrguteenusest.
  • Kui täidad pensionitaotluse paberkandjal, lisa pensionitaotlusele blankett nimega Asuminen ja työnteko ulkomailla liite U (7110), milles tuleb märkida töötamis- ja elamisajad mujal kui Soomes. Blankett on saadaval soome, rootsi ja inglise keeles.

Vali Työeläke.fi blanketid

Taotlusele tuleb lisada tööraamat või töötunnistused

Eesti Sotsiaalkindlustusamet vajab sinult pensionitaotluse menetlemiseks tööraamatut või vastavaid töötunnistusi Eestis tehtud töö kohta. Dokumendid ei pea olema originaalsed, aga koopiate õigsus peab olema kinnitatud.

Pensionitaotluse lisadeks nõutavad dokumendid (sotsiaalkindlustusamet.ee)

Võid toimida järgmiselt:

  • Toimeta originaaldokumendid Eläketurvakeskusesse (ETK). ETK võtab nendest koopiad, kinnitab nende õigsust ja saadab need välismaale. Originaaldokumendid tagastatakse sinule, kui menetlus on lõppenud.
  • Esita originaaldokumendid Kela büroole. Kela võtab nendest koopiad ja saadab kinnitatud koopiad ETK-sse, kust need saadetakse välismaale.

Eesti pension või töövõimetoetus võib mõjutada Soome soodustusi

Eesti pension või töövõimetoetus võib mõjutada sotsiaalsoodustuste saamist Soomes. See võib vähendada soodustuste määra või lõpetada nende maksmise täiesti. Eesti pension või töövõimetoetus võib ka põhjustada juba makstud soodustuste väljanõudmist.

Ettevõtja kindlustamiskohustus lõpeb, kui talle määratakse Soomest või Eestist seadusjärgne vanaduspension. Pärast seda on võimalik võtta vabatahtlik ettevõtja/põllumajandusettevõtja pensionikindlustus.

Eestist makstava pensioni mõju Soome soodustustele ja pensionidele tasub välja selgitada juba enne Eesti pensionitaotluse esitamist. Täpsemat infot Eesti pensioni mõjust Kela poolt makstavatele soodustustele ja pensionidele saab Kelast, palgapõhisele töötuspäevarahale töötukassast ja ettevõtja kindlustamiskohustusele tööpensionifirmast.

Eesti pensioniamet teeb pensioniotsuse ja maksab pensioni

Eestis menetletakse pensionitaotlus Sotsiaalkindlustusametis või Töötukassas olenevalt sellest, millist pensioni oled taotlenud. Kui oled taotlenud pensioni ka Soomest, saad eraldi pensioniotsused vastavalt sellele, millist pensioni oled Soomest taotlenud. Pensioniotsused toimetatakse sulle posti teel pensionitaotluses märgitud aadressil.

Pensioni maksab selle määranud pensionifirma.

Pärast pensioni määramist tuleb jälgida

Teata oma olukorras toimuvatest muutustest otse pensioni maksvale pensioniametile. Sellised muutused on näiteks perekonnaseisu, aadressi või pangaandmete muutumine ning muutused sissetulekute osas.

Elusolekutõend tuleb toimetada Sotsiaalkindlustusametile igal aastal

Kui elad alaliselt mujal kui Eestis, tuleb sul pensioni maksmise jätkumiseks toimetada igal aastal Sotsiaalkindlustusametile täidetud isikuandmeblankett. Seda blanketti kutsutakse ka elusolekutõendiks (Elusolekutõend). Elusolekutõendi saab välja trükkida Sotsiaalkindlustusameti võrgulehelt.

Elusolekutõend peab olema ametiasutuse (Kela või Eläketurvakeskus) pitseri ja allkirjaga kinnitatud ja see tuleb tagastada Sotsiaalkindlustusametile hiljemalt veebruari lõpuks.

Kui elusolekutõendit ei tagastata ettenähtud tähtajaks, katkestatakse pensioni maksmine alates 1.4.

Eesti Töötukassa ei nõua elusolekutõendit.

Loe täpsemalt elusolekutõendi nõuete kohta (sotsiaalkindlustusamet.ee)

Sotsiaalkindlustusameti elusolekutõend (PDF)