Kui oled töötaja ühes riigis ja fyysilisest isikust ettevõtja teises riigis

Kui sul on tööandja ühes riigis ja sa tegutsed ettevõtjana (FIE-na) teises riigis, kuulud sa ainult kas ühe või teise riigi sotsiaalkaitse alla.

Sinu pension koguneb ainult ühte riiki ja sa saad sotsiaalkaitsesoodustused, näiteks haiguspäevaraha, ainult ühest riigist.

Praktiliselt mõlemad, sina ja su tööandja, maksate sotsiaalkindlustusmaksed nagu pensionikindlustusmaksed, samasse riiki. Riik määratakse selle järgi, kus sa töötad töötajana.

Topelt kindlustusmaksude maksmine ei anna kahekordset sotsiaalkaitset, vaid ainult raskendab soodustuste saamist.

Rait elab Eestis. Ta on Eestis töösuhtes, Soomes on ta fyysilisest isikust ettevõtja (FIE). Rait peab võtma tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist. Tõendiga ta tõestab, et kuulub Eesti sotsiaalkaitse alla. Igasugune töö kindlustatakse riigis, kus ta töötab töötajana.

Selgita kindlustamise küsimus

Sa pead selgitama oma õiguse sotsiaalkaitsele, kui sa

  • töötad Soomes töötajana ja tegutsed ettevõtjana Eestis
  • töötad Eestis töötajana ja tegutsed ettevõtjana Soomes.

Elukohariigi sotsiaalkaitseasutus määratleb, kumma riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud.

Sinu osas kehtivad mitmes riigis töötamist reguleerivad reeglid, kui sa vahetad töötamisriiki

  • iga päev
  • iga nädal (näiteks töötad nädalad Soomes töötajana ehitusel ja nädalavahetustel teed tellimustöid FIE-na Eestis)
  • iga kuu (näiteks kolm nädalat tööd Soomes FIE-na hambaarstikeskuses ja nädal aega Eestis töösuhtes oleva hambaarstina).

Teata oma olukorrast elukohariigi sotsiaalkaitseasutusele. Nemad selgitavad, kas sa maksad asjatult topelt kindlustusmakseid. Soomes on vastav asutus Eläketurvakeskus, Eestis Sotsiaalkindlustusamet.

Vajad tõendit A1

Sinu sotsiaalkaitse küsimuse lahendab alati elukohariigi ametiasutus. See riik, mille seadusandlust sinule kohaldatakse, annab sulle tõendi A1.

Tõend A1 tõestab, mis riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud. Tõend tuleb vajaduse korral esitada näiteks maksuametile.

Reeglite kohaldamine eeldab, et sa teed füüsiliselt tööd mõlemas riigis. Ainult registreering FIE-na teises riigis ei ole nende reeglite kohaldamiseks piisav.

Kui elad Eestis, siis saad välismaa sotsiaalkaitsega seotud nõu ja tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist.

Eesti ametiasutused aitavad sul ka taotleda Soomes kogunenud pensioni. Samuti selgitavad nad sulle, kuidas Soomest sinule makstav pension mõjutab võimalikke muid maksmisel olevaid Eesti sotsiaalkaitsesoodustusi.

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed on

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 612 1360
e-post: info(at)sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes, siis saad nõu kindlustamise ja tööpensioni kohta Eläketurvakeskusest. Tõendit A1 taotletakse Eläketurvakeskusest.

Eläketurvakeskuse kontaktandmed on

Eläketurvakeskus
Asiakaspalvelu
00065 Eläketurvakeskus
tel.  029 411 2110
e-post: asiakaspalvelu(at)etk.fi
www.etk.fi

Soomes nõustab sind muude sotsiaalkaitsesoodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse osas Kela.
www.kela.fi/web/en