Kas töötad nii Soomes kui Eestis?

Kui sa töötad nii Soomes kui Eestis, kuulud sa ainult kas ühe või teise riigi sotsiaalkaitse alla.

Sinu pension koguneb ainult ühte riiki ja sa saad oma sotsiaalkaitsesoodustused, näiteks haiguspäevaraha, ainult ühest riigist. Praktiliselt peavad sinu tööandjad mõlemas riigis maksma sinu pensionikindlustusmaksed samasse riiki.

Topelt kindlustusmaksete maksmine ei anna kahekordset sotsiaalkaitset, vaid ainult raskendab soodustuste saamist.

Inge elab Eestis. Ta töötab kolm päeva nädalas eesti tööandjale Eestis. Lisaks sellele töötab Inge kaks päeva nädalas soome tööandjale Soomes. Inge peab võtma Eesti Sotsiaalkindlustusametist tõendi A1, kuna ta elab Eestis ja teeb seal rohkem tööd. Mõlemad tööandjad maksavad sotsiaalkindlustusmaksed Eestisse.

Selgita oma kindlustuse küsimus

EL on omad reeglid olukordadeks, kus tööd tehakse mitmes riigis. Sinu elukohariigi sotsiaalkaitseasutused määratlevad, kumma riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud.

Sa pead selgitama oma õiguse sotsiaalkaitsele, kui teed osa oma tööst Soomes ja osa Eestis

  • ühele tööandjale või
  • nii soome kui eesti tööandjale.

Selgitamiskohustus on sul ka juhul, kui teed osa tööst maal ja osa mingi muu EL riigi lipu all oleval laeval. Selgitamiskohustus on sul ka juhul, kui vahetad töötamisriiki

  • iga päev (näiteks töötad kaugsõidu autojuhina)
  • iga nädal (näiteks töötad nädalad Soomes ehitustöölisena ja nädalavahetustel teed tellimisel ettekandjatööd Eestis)
  • iga kuu (näiteks kolm nädalat arstina Soomes ja üks nädal arstina Eestis).

Teata oma olukorrast elukohariigi sotsiaalkaitseasutusele. Nemad selgitavad, kas sa maksad asjatult topelt kindlustusmakseid. Soomes on vastav asutus Eläketurvakeskus, Eestis Sotsiaalkindlustusamet.

Vajad tõendit A1

Sinu sotsiaalkaitse küsimuse lahendab alati elukohariigi ametiasutus. See riik, mille seadusandlust sinule kohaldatakse, annab sulle tõendi A1.

Lahend oleneb sellest, kui palju sa töötad elukohariigis ja milliste riikide tööandjatele sa töötad.

Tõend A1 näitab, mis riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud. Sa pead esitama tõendi kõikidele oma tööandjatele.

Kui elad Eestis, siis saad välismaa sotsiaalkaitsega seotud nõu ja tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist.

Eesti ametiasutused aitavad sul ka taotleda Soomes kogunenud pensioni. Samuti selgitavad nad sulle, kuidas Soomest sinule makstav pension mõjutab võimalikke muid maksmisel olevaid Eesti sotsiaalkaitsesoodustusi.

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed on

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 612 1360
e-post: info(at)sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes, siis saad nõu kindlustamise ja tööpensioni kohta Eläketurvakeskusest. Tõendit A1 taotletakse Eläketurvakeskusest.

Eläketurvakeskuse kontaktandmed on

Eläketurvakeskus
Asiakaspalvelu
00065 Eläketurvakeskus
tel.  029 411 2110
e-post: asiakaspalvelu(at)etk.fi
www.etk.fi

Soomes nõustab sind muude sotsiaalkaitsesoodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse osas Kela.
Our Services | Kela