Kas sa oled Eestist Soome lähetatud töötaja?

Kui tuled Eestist Soome tööle, siis kindlustatakse Sind üldjuhul Soomes nagu soomlastest töötajad.

Võid olla lähetatud töötaja ja kuuluda Eesti sotsiaalkaitse alla, kui

  • oled kogu Soomes töötamise aja töösuhtes ainult Eesti tööandjaga
  • ei tööta samal ajal ettevõtjana
  • kuulusid enne Soome tulekut Eesti sotsiaalkaitse alla
  • teed Soomes tööd kõige rohkem kaks aastat.

Sinu lähteriigi ametiasutus, Sotsiaalkindlustusamet, selgitab, kas sa vastad eespool märgitud tingimustele.

Indrek viro

Indrek elab Eestis. Tal on eesti tööandja, kelle teenistuses ta teeb Soomes tööd poolteist aastat. Indrekule tuleb võtta tõend A1 Eesti Sotsiaalkindlustusametist. Tõendiga Indrek tõestab, et kuulub Eesti sotsiaalkaitse alla. Kõik maksud makstakse Eestisse.

Taotle tõend A1 Sotsiaalkindlustusametist

Kui oled lähetatud töötaja, vajad sa lähetatud töötaja tõendit A1. Tõendi taotleb sulle tööandja Sotsiaalkindlustusametist.

Tõendiga A1 tõestad, et sa ei pea maksma Soomes sotsiaalkindlustusmakse. Sel juhul makstakse kindlustusmaksud Eestisse. Näiteks nõutakse paljudel Soome ehitusobjektidel töötajalt enne töö alustamist tõendit A1, et oleks teada, kummas riigis on tema kindlustus.

Ära maksa ülearu – väldi topelt kindlustamist

Kui sul ei ole ette näidata tõendit A1, võidakse sinu eest võtta liiga palju sotsiaalkindlustusmaksu. Võib-olla makstakse koguni topelt, nii Eestisse kui Soome.

Maksude korrigeerimine tagantjärele on tülikas. Niisiis tasub lähetatud töötaja tõend A1 taotleda juba varakult enne töötamise alustamist Soomes.

Võta kontakti kas Eesti Sotsiaalkindlustusametiga või Soomes Eläketurvakeskusega. Me selgitame välja sinu olukorra.

Selgita oma tulumaksukohustus ja muu sotsiaalkaitse

Sotsiaalkaitse ja maksustamine ei käi käsikäes. Kuigi sa kuulud Eesti sotsiaalkaitse alla, võid sa siiski olla maksukohuslane Soomes. Selgita oma maksukohustus kas Eesti Maksu- ja Tolliametist või Soome Maksuametist (Verohallinto).

Kui Soome tuleb sinuga koos pereliikmeid, selgita nende sotsiaalkaitse Eestis Haigekassast või Soomes Kelast.

Kuigi sa kuulud Eesti sotsiaalkaitse alla, on sul õigus saada Soomes arstiabi Eesti Haigekassa poolt väljastatud Euroopa ravikindlustuskaardi alusel.

Kui sul on mitu töösuhet

Kui sul on Soomes lisaks Eesti töösuhtele teine või mitu Soome tööandjat või sa hakkad siin ettevõtjaks, ei või sa üldjuhul kuuluda Eesti sotsiaalkaitse alla. Sind tuleb kindlustada Soomes.

EL reeglite kohaselt kuulub töötaja alati ainult ühe riigi sotsiaalkaitse alla, kust soodustused makstakse. Tavaliselt on selleks riik, kus töötatakse.

Loe täpsemalt lehelt Töötamine kahes riigis.

Tegutse muutuste korral kiiresti

Tõend A1 puudutab ainult seda tööandjat, kes on sind Soome tööle lähetanud..

Niisiis, kui sa hakkad lisaks Eesti tööandjale Soomes töötama muudele Soome tööandjatele, siis ei kuulu sa enam Eesti sotsiaalkaitse alla, vaid kogu sinu töötamine tuleb kindlustada Soomes.

Kui sinu tööolukord muutub pärast seda, kui oled saanud Eestist tõendi A1, võta kontakti Eestis Sotsiaalkindlustusametiga või Soomes Eläketurvakeskusega.

Tegutse kohe, et mitte maksta kindlustusmakseid kogemata mõlemasse riiki!

Kui sul on Soomes ajutiselt töötades ainult üks Eesti tööandja, võid sa olla lähetatud töötaja ja kuuluda Eesti sotsiaalkaitse alla.

Kui sul on mitu tööandjat (näit. teed Soomes tööd Eesti ja Soome tööandjale), siis ei ole Eestis kindlustamine võimalik. Sel juhul kindlustatakse kogu sinu töötamine, ka Eesti töösuhe, Soomes.

Kindlustusmaksete maksmine kahte riiki ei anna kahekordset sotsiaalkaitset, vaid ainult raskendab soodustuste saamist.

Väldi ülearust maksmist! Selgita enne Soomes töötamise algust, kumma riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud.

Kui elad Eestis, siis saad välismaa sotsiaalkaitsega seotud nõu ja tõendi A1 Sotsiaalkindlustusametist.

Eesti ametiasutused aitavad sul ka taotleda Soomes kogunenud pensioni. Samuti selgitavad nad sulle, kuidas Soomest sinule makstav pension mõjutab võimalikke muid maksmisel olevaid Eesti sotsiaalkaitsesoodustusi.

Sotsiaalkindlustusameti kontaktandmed on

Sotsiaalkindlustusamet
Paldiski mnt 80
EE-15092 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 612 1360
e-post: info(at)sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes, siis saad nõu kindlustamise ja tööpensioni kohta Eläketurvakeskusest. Tõendit A1 taotletakse Eläketurvakeskusest.

Eläketurvakeskuse kontaktandmed on

Eläketurvakeskus
Asiakaspalvelu
00065 Eläketurvakeskus
tel.  029 411 2110
e-post: asiakaspalvelu(at)etk.fi
www.etk.fi

Soomes nõustab sind muude sotsiaalkaitsesoodustuste, näiteks haiguskindlustuse ja lastetoetuse osas Kela.
www.kela.fi/web/en