Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder  

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

-
Din pension kan börja tidigast
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder  

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

-
Vid din målsatta pensionsålder börjar pensionen
-
Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.  

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension
-
Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast
-

Vad är bra att veta om arbetspensionsförsäkringen om du är lättföretagare?

Lättföretagare, såsom också andra som arbetar på uppdragsbasis, försäkras antingen enligt lagen om pension för företagare (FöPL) eller lagen om pension för arbetstagare (ArPL). Det är lagstadgat att teckna en arbetspensionsförsäkring.

Arbetspensionsförsäkringen är nyckeln till inkomstrelaterad social trygghet. Du tjänar in arbetspension och kan få sjukdagpenning och föräldradagpenning.

Läs frågor och svar om lättföretagarens pensionsskydd