Viron työkyvyttömyyseläkkeistä työkykyisyysetuuksia

Virossa tulee voimaan 1.7.2016 alkaen laki, jonka seurauksena työkyvyttömyyseläke sellaisenaan lakkaa vähitellen olemasta. Tilalle tulee uusi työkykyisyysetuus. Tämän uuden etuuden rinnalla on mahdollista tehdä töitä, mutta ansiot voivat vaikuttaa sen määrään. Uudistuksen tavoitteena onkin lisätä etenkin osittain työkykyisten työntekoa.

​Uusi työkykyisyysetuus on aina määräaikainen. Työkykyisyysetuutta on mahdollista saada, jos on täysin työkyvytön tai vain osittain työkykyinen. Suomeen etuutta voi saada, jos on työskennellyt Virossa.

Etuuksia siirtymäaikana kahdesta eri laitoksesta

1.7.2016 tai sen jälkeen vireille tulleet uudet työkyvyttömyyseläkehakemukset käsitellään uuden lain mukaan työkykyisyysetuushakemuksina Eesti Töötukassassa.

Henkilöt, jotka ovat saaneet lain voimaantuloa edeltävän viiden vuoden aikana Sotsiaalkindlustusametin maksamaa työkyvyttömyyseläkettä, voivat hakea tälle eläkkeelleen jatkoa 31.12.2016 saakka. Eläkkeen myöntää edelleen Sotsiaalkindlustusamet. 1.1.2017 alkaen myös työkyvyttömyyseläkkeen jatkohakemukset käsitellään uuden lain mukaisina työkykyisyysetuushakemuksina Eesti Töötukassassa. Sotsiaalkindlustusamet maksaa kaikki jo myöntämänsä työkyvyttömyyseläkkeet niiden loppupäivämääriin saakka.

Lisätietoa

Lisätietoa Viron uudesta työkykyisyysetuudesta löytyy viroksi ja englanniksi osoitteesta www.tootukassa.ee. Neuvontaa saa myös Töötukassan asiakaspalvelusta puh. +372 614 8500.

Suomessa Eläketurvakeskuksen ulkomaisten eläkeasiain osasto neuvoo ulkomaisten eläkkeiden hakemiseen liittyvissä yleisissä asioissa. Sen puhelinpalvelu on avoinna arkisin kello 8-16 ja numero on 029 411 2818.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia