Viron eläkkeisiin indeksikorotus huhtikuun alussa

Viron eläkkeisiin tehtiin huhtikuun alussa 5,1 % suuruinen indeksikorotus. Indeksikorotus tehdään maksussa oleviin lakisääteisiin eläkkeisiin ja se koskee myös Suomeen maksettavia eläkkeitä.

Indeksikorotus koskee lähes kaikkia eläkkeitä. Vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden sekä Töötukassan maksaman työkykyisyysetuuden määrät nousevat. Indeksikorotus ei kuitenkaan koske niitä Töötukassan maksamia työkykyisyysetuuksia, jotka on myönnetty samansuuruisina kuin aiempi Sotsiaalkindlustusametin maksama työkyvyttömyyseläke.

Yli 4000 saa eläkettä Virosta

Eläkettä maksetaan Virosta Suomeen tällä hetkellä 4 058 henkilölle, mikä on noin parisataa enemmän kuin viime vuonna.

Asumisperusteisen minimieläkkeen, eli rahvapensionin määrä on 175,94 euroa. Minimieläkkeen saa, jos mitään muita eläkkeitä ei ole maksussa. 44 vuoden työuran tehneen henkilön keskimääräinen eläke on Virossa 415,65 euroa indeksikorotuksen jälkeen.

Lisätietoja Sotsiaalkindlustusametin ja Töötukassan sivuilta.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia