Vanhuuseläkkeen ikäraja nousee Ruotsissa

Ruotsissa tehtiin viime joulukuussa päätös maan eläkeiän portaittaisesta nostamisesta. Vuonna 2020 vanhuuseläkkeen alaikäraja nousee ensin nykyisestä 61 vuodesta 62 vuoteen. Vuonna 2026 ikäraja nousee 64 vuoteen ja on sidottu siitä eteenpäin elinajanodotteeseen.

Myös oikeutta jatkaa työelämässä eläkeiän saavuttamisen jälkeen pidennetään. Vuonna 2020 ylin eläkeikäraja nousee 67 vuodesta 68 vuoteen ja vuoteen 2023 mennessä 69 vuoteen.

Takuueläkkeen ikäraja 66 vuoteen

Tuleviin muutoksiin kuuluu lisäksi asumisperusteisen takuueläkkeen määrän nostaminen. Myös takuueläkkeen ikärajaa korotetaan 65 vuodesta 66 vuoteen vuonna 2023.

Kiristyksiä rahastoeläkkeiden vaatimuksiin

Rahastoeläkkeille (PPM) asetettavia vaatimuksia kiristetään ja tästä johtuen niiden valikoima vähenee. Osa muutoksista näkyy jo kevään 2018 aikana.

Jatkossa vähintään puolet rahastojen varoista tulee olla rahastoeläkejärjestelmän ulkopuolella. Rahastoilla on oltava myös vähintään kolmen vuoden historia ja hoidossa olevia varoja vähintään miljardin kruunun eli yli 100 miljoonan euro edestä.

Rahastoeläkkeiden kiristyneiden vaatimusten taustalla ovat järjestelmässä viime aikoina paljastuneet vakavat väärinkäytökset. Osa rahoista on tutkimusten mukaan kanavoitunut veroparatiiseihin sekä osinkoina rahastojen omistajille.

Ruotsin eläkeuudistuksen tarkemmat yksityiskohdat selviävät myöhemmin tänä vuonna sitä koskevan selvitystyön valmistuttua.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia