Eläkeuudistus on voimassa – mikä muuttui?

Vuonna 2017 tuli voimaan eläkeuudistus. Nyt jokaisella ikäluokalla on oma eläkeikänsä, eläkettä kertyy yhtäläisesti eri ikäisille ja lykkäyskorotus kannustaa jatkamaan työssä. Käyttöön otettiin myös uusia eläkemuotoja.

Eläkeuudistus koskee lain voimaantulon jälkeen kertyviä eläkkeitä.

Jokaisella ikäluokalla oma eläkeikänsä

Vanhuuseläkkeen uudet ikärajat koskevat vuonna 1955 ja sen jälkeen syntyneitä. Vuonna 1965 ja sen jälkeen syntyneiden eläkeikäraja kytketään elinajan keskimääräiseen kehitykseen vuodesta 2030 alkaen.

 

Tarkista eläkeikäsi!

Valitse syntymävuosi ja -kuukausi. Laskuri kertoo sinulle, milloin voit jäädä eläkkeelle.

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi

Alin eläkeikäsi kertoo aikaisimman mahdollisen ajankohdan, jolloin voit jäädä vanhuuseläkkeelle. Eläkeiät ovat arvioita 1965 syntyneistä alkaen.

- Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan - Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeikäsi

Tavoite-eläkeiässä lykkäyskorotus on korottanut eläkettäsi yhtä paljon kuin elinaikakerroin leikkaa sitä alimmassa eläkeiässä.

- Eläkkeesi voi alkaa aikaisintaan - Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodotteen mukainen eläkkeelläoloaika.

Elinajanodote tarkoittaa keskimääräistä vuosien määrää, jonka tietyn ikäinen henkilö elää, jos kuolleisuus säilyy eläkkeellejäämisvuoden tasolla.

-
Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikärajasi - Osittainen vanhuuseläkkeesi voi alkaa aikaisintaan -

Mitä pidempään työssä, sitä enemmän eläkettä

Eläkekarttumat yhdenmukaistuivat

Eläkettä karttuu 1,5 prosenttia tuloista vuodessa eli jokaisesta ansaitusta eurosta kertyy 1,5 senttiä eläkettä. Eläke alkaa karttua työntekijöille jo 17-vuotiaasta, yrittäjille 18-vuotiaasta lähtien. Myös eläkkeellä ollessa tehdystä työstä karttuma on 1,5 prosenttia.

Työssä jatkamista kannustetaan

Lykkäyskorotus palkitsee työuran jatkamisesta yli oman vanhuuseläkeiän. Jos eläkettä ei ota maksuun heti vanhuuseläkeiän alarajalla, eläkkeeseensä saa 0,4 prosentin lykkäyskorotuksen jokaiselta kuukaudelta eli 4,8% vuodessa.
Laske oma eläkearviosi

Eläkelaskurilla voit laskea arvion oman eläkkeesi suuruudesta.

Laskuriin

Tiesitkö, että...

Eläkettä karttuu koko palkasta. Ennen vuotta 2017 eläke kertyi palkasta, josta vähennettiin ensin palkansaajan työeläkemaksu. Nyt tämäkin osa kerryttää eläkettä.

Tilapäisesti vuosina 2017–25 kertyy 53–62 -vuotiaille eläkettä 1,7 prosenttia vuodessa. Tätä korotettua karttumaa saavan työntekijän eläkemaksu on 1,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin muiden työntekijöiden.

Lisää teemoja