Sveitsin vanhuuseläkkeen hakeminen maan vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen

Sveitsin vanhuuseläkeikä on naisilla 64 ja miehillä 65 vuotta, mutta eläkkeen alkamista on mahdollista myös lykätä. Lykkäyksestä tulee ilmoittaa Sveitsin eläkelaitokselle vuoden sisällä siitä, kun on täyttänyt Sveitsin vanhuuseläkeiän, eli naisten ennen kuin täyttävät 65 vuotta ja miesten ennen kuin täyttävät 66 vuotta.

Lykkäysilmoitus tulee väärinkäsitysten välttämiseksi toimittaa Sveitsin eläkelaitokselle mieluiten Eläketurvakeskuksen kautta.

Jos lykkäyksestä ei ole ilmoittanut Sveitsiin määräajan kuluessa, Sveitsin eläkelaitos on eläkettä haettaessa kuitenkin myöntänyt eläkkeen ja se on alkanut automaattisesti maan yleisestä vanhuuseläkeiästä. Näin on Sveitsin eläkelaitoksessa toimittu, vaikka eläkettä on haettu alkamaan toisesta, myöhemmästä ajankohdasta. Tästä on aiheutunut ongelmia monille hakijoille.

Sveitsin myöntämä vanhuuseläke estää Suomen korotetun karttuman, jos henkilö on täyttänyt Sveitsin vanhuuseläkeiän ja työskennellyt Suomessa ennen vuotta 2017. Sveitsistä maksettavalla eläkkeellä ei ole vaikutusta Suomen eläkkeen karttumaan 1.1.2017 alkaen.

Eläkettä takautuen enintään viisi vuotta

Viimeaikaisten tietojen mukaan Sveitsin eläkettä on mahdollista hakea myös huomattavasti myöhemmin kuin vanhuuseläkeiän kynnyksellä, vaikka lykkäämisestä ei olisi ilmoitettu Sveitsiin määräajan puitteissa. Sveitsin eläkelaitos on ilmoittanut, että se on siltikin velvollinen myöntämään eläkkeen takautuvasti aikaisintaan Sveitsin vanhuuseläkeiästä. Eläke voidaan myöntää takautuvasti enintään viisi vuotta hakemuksen jättämiskuukauden alusta.

Jos asiakas ei ole tehnyt Sveitsin vanhuuseläkkeen lykkäysilmoitusta ajallaan, hänen kannattaa ennen mahdollisen eläkehakemuksensa jättämistä ensin arvioida, millaisia vaikutuksia Sveitsin eläkkeellä voi olla (eläkearvion voi pyytää Sveitsin eläkelaitokselta).

Sveitsin eläkkeen määrää kannattaa verrata siihen, millaiset ovat mahdolliset vaikutukset Suomen eläkkeeseen, jos korotettua karttumaa poistetaan. Suomen korotetun karttuman menetykset voi estää niin, että hakee Sveitsin eläkettä vasta siinä vaiheessa, kun työskentelyn lopettamisesta (ja Suomen eläkkeen alkamisesta) on kulunut vähintään 5 vuotta.

Sveitsin eläkelaitos ei ole antanut lopullista vahvistustaan eläkkeen takautuvasta maksamisesta korkeintaan viideltä vuodelta kaikkien hakijoiden kohdalla. Jos asiakas haluaa varmistuksen tähän omalta osaltaan jo etukäteen, hänen tulisi olla yhteydessä Sveitsin eläkelaitokseen:

Schweizerische Ausgleichskasse
Avenue Edmond-Vaucher 18
Postfach 3100
CH-1211 Genève 2
SWITZERLAND

Esimerkkejä:

  • Matti oli vuoden 2017 huhtikuussa yhteydessä Eläketurvakeskukseen Sveitsin eläkkeensä tiimoilta. Hän oli täyttänyt 67 vuotta 15.12.2016 ja vasta tuolloin lopettanut työskentelyn Suomessa. Sveitsin eläke kannattaa toistaiseksi jättää vielä hakematta, mikäli vaikutus Suomen korotettuun karttumaan on suurempi kuin Sveitsin eläkkeen määrä. Sveitsin eläkettä Matti voisi hakea, menettämättä korotettua karttumaansa, jättämällä eläkehakemuksensa aikaisintaan 1.1.2022, jolloin Sveitsi myöntänee eläkkeen 1.1.2017 alkaen.
  • Pekka oli vuoden 2017 huhtikuussa yhteydessä Eläketurvakeskukseen Sveitsin eläkkeeseensä liittyen. Hän oli täyttänyt 23.12.2016 72 vuotta. Pekka oli ottanut Suomen vanhuuseläkkeensä maksuun jo 1.1.2010. Nyt hän halusi tietää, miten toimia Sveitsin eläkkeen suhteen eli jos hän jättäisi hakemuksen sisään esimerkiksi 5.6.2017. Sveitsin eläke voidaan käytettävissä olevien tietojen mukaan maksaa eläkehakemuksen virepäiväkuukauden alusta 5 vuotta takautuvasti ilman aikoinaan tehtyä lykkäysilmoitusta. Pekan kannattaa nyt hakea Sveitsin eläkettään, koska hän on täyttänyt 72 vuotta ja hänen Suomen eläkkeensä alkoi jo yli 7 vuotta sitten. Sveitsi myöntänee Pekalle takautuvasti eläkkeen 1.6.2012 alkaen, mikä ei enää estä Suomen korotettua karttumaa, jota hänelle oli kertynyt vuoden 2009 loppuun.

Lisätietoja:  Eläketurvakeskus, Ulkomaiset eläkeasiat, p. 029 411 2818

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia