Vad innebär pensionsreformen år 2017?

I början av året 2017 trädde en pensionsreform i kraft. Nu har varje födelseårskull en egen pensionsålder, alla tjänar in pension enligt samma procentsats oberoende av ålder och de som fortsätter arbeta efter sin lägsta pensionsålder belönas med en uppskovsförhöjning. I samband med reformen infördes också nya pensionsformer.

Pensionsreformen gäller pensioner som tjänas in efter att reformen har trätt i kraft.

Pensionsåldern har ändrats – varje årskull har sin egen

De nya åldersgränserna för ålderspension gäller dem som är födda år 1955 eller senare. Pensionsåldern för dem som är födda år 1965 eller senare knyts till medellivslängdens utveckling från och med år 2030.

 

Ta reda på din pensionsålder!

Välj ditt födelseår. Räknaren visar din pensionsålder.

Din lägsta pensionsålder ?

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-
Din målsatta pensionsålder ?

Livslängden ökar och därför har man infört en livslängdskoefficient som minskar pensionen. Den målsatta pensionsåldern visar hur länge du ska vänta med att gå i pension för att få din pension till fullt belopp.

- Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden ?

Den förväntade livslängden är det genomsnittliga antalet år som personer i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten är oförändrad. Statistikcentralen beräknar den förväntade livslängden i Finland.

-

Ju längre du arbetar, desto mer pension får du

Samma intjäningsprocent för alla

Alla tjänar in pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år, dvs. 1,5 cent pension för varje euro man förtjänar. Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder. Pensionärer som förvärvsarbetar tjänar också in ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten.

Lönsamt att arbeta vidare

Om du arbetar efter din lägsta pensionsålder, får du större pension. Om du inte tar ut pensionen genast när du uppnår din lägsta pensionsålder, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken den uppskjuts. På ett år blir uppskovsförhöjningen 4,8 procent.
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Visste du att…

Man tjänar in pension utgående från hela lönen. Före år 2017 drogs löntagarens arbetspensionsavgift först av från den pensionsgrundande inkomsten. Nu ger också den delen rätt till pension.

Under åren 2017-2025 tjänar de som är i åldern 53-62 år temporärt in pension enligt 1,7 procent om året. Arbetstagare som får denna förhöjda pensionstillväxt betalar 1,5 procentenheter högre pensionsavgift än andra arbetstagare.

Fler teman