Vad innebär pensionsreformen år 2017?

I början av året 2017 trädde en pensionsreform i kraft. Nu har varje födelseårskull en egen pensionsålder, alla tjänar in pension enligt samma procentsats oberoende av ålder och de som fortsätter arbeta efter sin lägsta pensionsålder belönas med en uppskovsförhöjning. I samband med reformen infördes också nya pensionsformer.

Pensionsreformen gäller pensioner som tjänas in efter att reformen har trätt i kraft.

Pensionsåldern har ändrats – varje årskull har sin egen

De nya åldersgränserna för ålderspension gäller dem som är födda år 1955 eller senare. Pensionsåldern för dem som är födda år 1965 eller senare knyts till medellivslängdens utveckling från och med år 2030.

 

Ta reda på din pensionsålder!

Välj födelseår och -månad. Räknaren anger när du kan gå i pension.

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder

Din lägsta pensionsålder är den då du tidigast kan gå i ålderspension. Pensionsåldrarna är uppskattningar fr.o.m. dem som är födda år 1965.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din målsatta pensionsålder

Din målsatta pensionsålder

I den målsatta pensionsåldern har uppskovsförhöjningen förhöjt din pension lika mycket som livslängdskoefficienten minskar den i den lägsta pensionsåldern.

- Din pension kan börja tidigast - Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Tid som pensionär enligt den förväntade livslängden.

Med den förväntade livslängden avses det genomsnittliga antalet år som en person i en viss ålder kommer att leva, om dödligheten hålls på samma nivå som under pensioneringsåret.

-
Din åldersgräns för partiell ålderspension - Du kan ta ut partiell ålderspension tidigast -

Ju längre du arbetar, desto mer pension får du

Samma intjäningsprocent för alla

Alla tjänar in pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten per år, dvs. 1,5 cent pension för varje euro man förtjänar. Arbetstagare börjar tjäna in pension vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder. Pensionärer som förvärvsarbetar tjänar också in ny pension med 1,5 procent av arbetsinkomsten.

Lönsamt att arbeta vidare

Om du arbetar efter din lägsta pensionsålder, får du större pension. Om du inte tar ut pensionen genast när du uppnår din lägsta pensionsålder, höjs pensionen med 0,4 procent för varje månad med vilken den uppskjuts. På ett år blir uppskovsförhöjningen 4,8 procent.
Beräkna din pension!

Med pensionsräknaren får du en uppskattning av hur stor din pension kommer att bli.

Till räknaren

Visste du att…

Man tjänar in pension utgående från hela lönen. Före år 2017 drogs löntagarens arbetspensionsavgift först av från den pensionsgrundande inkomsten. Nu ger också den delen rätt till pension.

Under åren 2017-2025 tjänar de som är i åldern 53-62 år temporärt in pension enligt 1,7 procent om året. Arbetstagare som får denna förhöjda pensionstillväxt betalar 1,5 procentenheter högre pensionsavgift än andra arbetstagare.

Fler teman