Trevlig Pensionsdag! Det är bra att kolla sitt arbetspensionsutdrag varje år - t.ex. idag. Skrolla lite neråt och logga in.

Fira Pensionsdag redan nu!

Det elektroniska arbetspensionsutdraget är något som inte alla känner till. Därför har vi lanserat Pensionsdagen, som påminner människor i arbetsför ålder om att ta en titt på sitt pensionsutdrag, t.ex. en gång om året.

Pensionsdagen är också ett bra tillfälle att annars fundera på sin ekonomi och framtida pension. Ser pensionen ut att bli tillräckligt stor för dina behov och finns det något du kan göra åt saken, om det behövs? Spara extra, förtjäna mera eller arbeta lite längre?

Logga in för att se ditt arbetspensionsutdrag

 

På arbetspensionsutdraget finns en sammanställning av de anställningar, företagarperioder och förmåner som man har tjänat in arbetspension för. Dessutom innehåller utdraget en uppgift om hur mycket pension man hittills har tjänat in. En del får också en uppskattning av sin framtida pension med utdraget.

Med hjälp av arbetspensionsutdraget kan du följa hur du tjänar in arbetspension genast från dina första år i arbetslivet. Man tjänar in arbetspension utifrån arbetsinkomster, dvs. löntagarnas löner och företagarnas fastställda arbetsinkomst. Man tjänar också in arbetspension under vissa s.k. oavlönade perioder, såsom familjeledigheter eller studier som leder till examen.

Alla 18–67-åringar som har arbetat i Finland och varit försäkrade enligt arbetspensionslagarna får ett arbetspensionsutdrag elektroniskt eller per brev.

Om du är pensionerad får du inte ett arbetspensionsutdrag eller så ser du på det bara de inkomster du tjänat in vid sidan om pensionen. På pensionsbeslutet du fått tidigare syns de inkomster för vilka pension redan betalas till dig.

Det är bra att kontrollera arbetspensionsutdraget regelbundet, t.ex. titta på det elektroniska utdraget en gång om året. Då kan du försäkra dig om att uppgifterna om dina anställningar och företagarperioder och inkomster är rätt införda med tanke på beräkningen av din framtida pension.

Om det finns brister eller fel i uppgifterna ska du ta kontakt med din egen arbetspensionsanstalt.

Arbetspensionsutdraget visar hur mycket pension du har tjänat in hittills. Om det inte finns någon upp-skattning av din framtida pension på utdraget, kan du mata in den hittills intjänade pensionens belopp som utgångsinformation i pensionsräknaren på Arbetspension.fi. På det sättet kan du få en uppskattning av hur stor pension du kommer att få.

Det är viktigt att känna sin egen arbetspension när man planerar sin ekonomi. Då blir pensionens storlek inte en överraskning. Man kan också försöka själv påverka den, t.ex. genom att arbeta längre och skjuta upp pensionen eller genom att arbeta vid sidan om när man redan får pension.

Gå till pensionsräknaren

  • Utförligare och aktuellare än utdraget på papper.
  • Alltid tillgängligt.
  • Mindre papperspost.
  • Din arbetspensionsanstalts e-tjänst erbjuder mångsidiga kompletterande tjänster, t.ex. räknare och kundservice.

Välj e-utdraget i din arbetspensionsanstalts e-tjänst.

Vanliga frågor om arbetspensionsutdraget

Arbetspensionsutdraget skickas vart tredje år på papper till dem som arbetar inom den privata sektorn. Inom den offentliga sektorn skickas utdraget på papper endast en gång, ca fem år före pensionsåldern.

Om du tittar på e-utdraget skickas inget pappersutdrag till dig samma år.

Det elektroniska utdraget är mera omfattande än pappersutdraget och innehåller uppgifterna om hela din arbetshistoria. Pappersutdraget innehåller endast uppgifterna från de sex senaste åren. E-utdraget är också aktuellare, nästan i realtid.

När du loggar in t.ex. med dina bankkoder, styrs du automatiskt till din egen arbetspensionsanstalts sidor.

Du omdirigeras till en e-tjänst där din egen arbetspensionsanstalt ger dig utdraget. Du kan därför bli ombedd att logga in en gång till. Tjänsten utvecklas som bäst för att alla ska få sitt arbetspensionsutdrag utan dubbel inloggning.

Det finns lite variationer mellan olika arbetspensionsanstalter, men på allas utdrag syns åtminstone den hittills intjänade pensionen och alla anställningar och all företagarverksamhet (eller s.k. oavlönade perioder såsom familjeledigheter) som har gett pension. Från en viss ålder får man också en uppskattning av sin framtida pension. En del anstalter ger alla en uppskattning av pensionen. Det kan också finnas en uppgift om pensionsåldern på utdraget.

Fler teman