Pensionsskyddscentralens kundtjänst i ny form

I fortsättningen svarar vår kundtjänst på ett och samma telefonnummer på alla frågor som gäller utländska pensioner, försäkring av utlandsarbete och arbetspensionsförsäkring samt arbetspensionen i allmänhet. På samma gång utvidgas våra e-tjänster och det är möjligt att sköta ärenden med oss också genom Suomi.fi-meddelanden.

Hädanefter betjänar vi på finska, svenska och engelska på samma telefonnummer. Samtal till de tidigare skilda numren kopplas till kundtjänsten till slutet av året.

Fr.o.m. 8.10 tar vi emot kunder i vår fysiska kundtjänst endast med tidsbokning. Du kan boka tid för besök, telefonsamtal eller internetmöte via bokningstjänsten.

Utvidgade e-tjänster

Vi har tagit i bruk ny version av e-tjänsten eETK, som har varit i testbruk under hösten. E-tjänsten har byggts ut med en möjlighet att skicka elektroniska Suomi.fi-meddelanden till Pensionsskyddscentralen. Via e-tjänsten kan man också kontrollera uppgifterna i sitt arbetspensionsutdrag.

Om man har ett ärende som handläggs som bäst på PSC kan man kontrollera i e-tjänsten hur ärendet framskrider. E-tjänsten visar handläggningsstatus för utländska pensionsansökningar, intyg för utsända arbetstagare (A 1) och ärenden som gäller övervakning av försäkringen samt i vilken arbetspensionsanstalt besökaren är försäkrad. Det är också möjligt att sköta ärenden via e-tjänsten med fullmakt på en annan persons eller ett företags vägnar.

I e-tjänsten är det möjligt att chatta med en kundrådgivare på PSC och boka tid för besök, telefonsamtal eller internetmöte. Utvecklingen av e-tjänsten fortgår och nya egenskaper tas i bruk senare.

Vi tar Suomi.fi-meddelanden i bruk

Suomi.fi-meddelanden är en informationssäker kommunikationskanal mellan våra kunder och oss. Genom tjänsten kan våra kunder skicka meddelanden och bilagor till oss och vi kan svara på dem. Vi hoppas att våra personkunder i första hand skickar elektroniska meddelanden via Suomi.fi-meddelandetjänsten, som garanterar ett högt integritetsskydd. Vi kan inte kommunicera med personkunder via vanlig e-post i ärenden som gäller konfidentiell information.

Man kan ta i bruk den nya tjänsten genom att logga in på webbtjänsten Suomi.fi och samtycka till elektronisk kommunikation med myndigheterna. I annat fall får man meddelanden från myndigheter på papper via posten, såsom tidigare. Suomi.fi-tjänsterna upprätthålls av Befolkningsregistercentralen.

Kontaktuppgifter till Pensionsskyddscentralens kundtjänst
Länk till Pensionsskyddscentralens tidsbokning
Länk till Pensionsskyddscentralens e-tjänst

Läs mer om Suomi.fi-meddelanden
Läs mer om elektroniska fullmakter på Suomi.fi

Mera nyheter