Pensionsreformen träder i kraft vid årsskiftet

Arbetspensionsreformen träder i kraft i början av år 2017. Pensionsintjäningen ändras genast. De första partiella ålderspensionerna kan beviljas så att de börjar i februari 2017. I praktiken börjar pensionsåldern stiga först år 2018. Arbetslivspension kan sökas senare på våren 2017 och den kan börja 1.2.2018.

Den lägsta pensionsåldern höjs från nuvarande 63 år steg för steg med tre månader i sänder tills den är 65 år. Först höjs pensionsåldern för dem som är födda år 1955. Den blir 63 år och 3 månader. För dem som är födda åren 1962-1964 är den lägsta pensionsåldern 65 år. Efter det knyts den lägsta pensionsåldern till den förväntade livslängden.

För varje årskull fastställs också en målsatt pensionsålder, som är litet högre än den lägsta pensionsåldern. Den som går i pension vid sin målsatta pensionsålder får pensionen till fullt belopp, dvs. de får lika mycket i pension som de hade fått vid sin lägsta pensionsålder, om livslängdskoefficienten inte minskade pensionen. Varje årskull får en uppskattning av sin målsatta pensionsålder fem år före sin lägsta pensionsålder.

Samma intjäningsprocent för alla

Från början av år 2017 tjänar alla in pension med 1,5 procent av årsarbetsinkomsten. Enligt ett tillfälligt undantag tjänar dock de som är i åldern 53-62 år in pension med 1,7 procent av årsinkomsten under åren 2017-2025. Löntagare börjar tjäna in pension redan vid 17 års ålder, företagare vid 18 års ålder.

Från början av år 2017 tjänat löntagare in pension utgående från hela årsarbetsinkomsten utan att det görs avdrag för arbetspensionsavgiften. Därför är den pensionsgrundande inkomsten lite större än tidigare.

Uppskovsförhöjning till den som arbetar längre

Den som inte tar ut sin pension genast vid sin lägsta pensionsålder får en uppskovsförhöjning till sin pension. Den är 0,4 procent per månad, dvs. 4,8 procent per år. Uppskovsförhöjningen sporrar till att arbeta ännu efter den lägsta pensionsåldern. .

Nya pensionsformer: partiell ålderspension och arbetslivspension

De som har fyllt 61 år kan börja ta ut en del av sin pension. De kan ta ut antingen en fjärdedel eller hälften av sin intjänade pension som partiell ålderspension. Den del av pensionen som de tar ut minskas med 0,4 procent för varje månad som återstår tills pensionstagaren uppnår sin lägsta pensionsålder. För ett år blir förtidsminskningen 4,8 procent. Minskningen är bestående. Den som tar ut partiell ålderspension får arbeta utan begränsningar, men är inte tvungen. De första partiella ålderspensionerna kan beviljas så att de börjar 1.2.2017.

Arbetslivspension kan man få tidigast vid 63 års ålder. De första arbetslivspensionerna kan börja 1.2.2018. Det är möjligt att ansöka om förhandsbeslut om arbetslivspension senare på våren 2017. För att få arbetslivspension måste man ha arbetat i minst 38 år med ansträngande och slitsamt arbete och dessutom ha något nedsatt arbetsförmåga.

De viktigaste målen med arbetspensionsreformen är att förlänga tiden i arbetslivet, stabilisera pensionsavgifternas nivå och säkerställa att också yngre generationer kan få tillräckliga pensioner.

Närmare:

Pensionsutbildare Marina Sirola, marina.sirola(at)etk.fi, tfn 029 411 2227.

Mera nyheter