Pensionshöjningar i Sverige

I början av år 2018 höjdes inkomst- och tilläggspensionen i svenska ålderspensioner med 1 procent. De som har rätt till den bosättningsbaserade garantipensionen fick en höjning på i snitt 1,6 procent.

Sjuk- och aktivitetsersättningen (SA), som motsvarar sjukpension, höjdes med 1,6 procent i början av året, liksom garantiersättningsdelen av SA. Den inkomstbaserade delen av familjepension höjdes med 1,5 procent och garantipensionsdelen med 1,6 procent.

Höjningarna gäller också pensioner som betalas till Finland.

Premiepensionens storlek beror på försäkringen

Pensionärer som valt fondförsäkring får i snitt sin premiepension sänkt med 3,8 procent.
Pensionärer som valt traditionell försäkring får sin premiepension höjd med i snitt 3,3 procent.

Strängare beskattning för dem som bor utomlands

Den särskilda inkomstskatten för utomlands bosatta (SINK) höjdes i början av år 2018 till 25 procent från tidigare 20 procent. Skattehöjningen gäller också pensioner som betalas till Finland.

År 2018 tar Sverige inte ut skatt på pension om pensionens bruttobelopp inte är högre än 2 919,58 kronor, dvs. ca 310 euro i månaden.

Mera nyheter