Pensionsåldern höjs i Sverige

I Sverige beslöt man i december att höja pensionsåldern steg för steg. År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän ålderspension från nuvarande 61 till 62 år. År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år och knyts sedan till den förväntade livslängden.

Rätten att fortsätta arbeta efter pensionsåldern, anställningsskyddet, förlängs också. År 2020 höjs den övre åldersgränsen för anställningsskyddet från 67 till 68 år och vidare till 69 år 2023.

Garantipension först vid 66 års ålder

Den bosättningsbaserade garantipensionen ska bli större. År 2023 höjs också åldersgränsen för garantipensionen från 65 till 66 år.

Striktare krav på premiepensioner

Kraven på premiepensionsfonderna (PPM) stramas åt och därför kommer utbudet av dem att minska. En del av ändringarna syns redan under våren 2018.

I fortsättningen ska  minst hälften av fondernas tillgångar vara utanför premiepensionssystemet. Fonderna ska också ha minst tre års historia och deras förvaltade medel ska uppgå till minst en miljard kronor, dvs. mer än 100 miljoner euro.

De striktare kraven på premiepensionsfonderna motiveras av oegentligheter som på sistone uppdagats inom systemet. Enligt utredningar har en del av pengarna kanaliserats till skatteparadis och som utdelning till fondernas ägare.

De närmare detaljerna i den svenska pensionsreformen blir klara senare i år, när utredningsarbetet kring den blir färdigt.

Mera nyheter