Pensionerna höjs i Sverige

De lagstadgade pensionerna i Sverige höjs i början av året.   Utbetalningsbeskeden och de orange kuverten skickas till kunderna under början av året. De skickas också till kunder som bor i Finland.

Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 1,4 procent. Den svenska garantipensionen höjs med 2,2 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Utbetalningsbeskedet om svensk pension skickas i januari

Till dem som får pension från Sverige skickas det årliga utbetalningsbeskedet antingen från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan eller från båda beroende på vilka förmåner som utbetalas.

Om du inte har fått utbetalningsbesked före slutet av januari, kan du fråga efter det direkt hos Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Tidtabellen för det orange kuvertet

Orange kuvertet är ett årsbesked om den lagstadgade pensionen i Sverige. Det skickas till alla personer som är födda år 1938 eller senare och har rätt till pension från Sverige. För att du ska få brevet krävs också att pensionsanstalterna i Sverige har din nuvarande adress.

Orange kuvert skickas 14-18.1.2019 till pensionstagare som bor i Finland. I brevet står hur mycket den månatliga pensionen är och vilka dagar den betalas ut. Brevet innehåller också uppgifter om premiepensionen, om mottagaren har rätt till den.

Pensionsförsäkrade som bor i Finland och som ännu inte är pensionerade skickas det orange kuvertet ut från och med 18.2.2019. Brevet innehåller uppgifter om det hittills intjänade pensionskapitalet och hur det har bildats.

Orange kuvertet innehåller inte längre någon pensionsprognos. Man kan be om en pensionsprognos hos Pensionsmyndighetens kundtjänst eller se den på Pensionsmyndighetens e-tjänst Mina sidor.

Tills vidare går det att logga in på Mina sidor endast med en svensk e-legitimation (BankID).

Läs mer

Försäkringskassan – kontaktuppgifter

Pensionsmyndigheten – kontaktuppgifter

Pensionsmyndigheten – pensionen 2019

Pensionsmyndigheten – orange kuvert

Mera nyheter