Utkomstskydd för äldre arbetslösa

Äldre arbetslösa får arbetslöshetsförmåner. Du kan få arbetslöshetsdagpenning antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning.

Tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, s.k. pensionssluss

Som arbetslös arbetstagare kan du få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar utöver den normala maximitiden 500 dagar, om du har uppnått åldersgränsen för det innan maximitiden på 500 dagar har gått ut och om du har haft pensionsgrundade arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar. Åldersgränsen är

  • 60 år för dem som är födda åren 1955–1956
  • 61 år för dem som är födda år 1957–1960
  • 62 år för dem som är födda år 1961 eller senare.

Du kan få arbetslöshetsdagpenning högst till slutet av den månad då du fyller 65 år. Om du har varit företagare innan du blev arbetslös har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Arbetslöshetsdagpenningen, även tilläggsdagar, betalas av antingen arbetslöshetskassan (inkomstrelaterad dagpenning) eller av FPA (grunddagpenning). Du får veta mera om arbetslöshetsförmånerna från din egen arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassornas samorganisation eller FPA.

Rätten till dagpenning för tilläggsdagar kallas ibland pensionsslussen.

Tilläggsdagarna slopas stegvis

Statsrådet har dragit upp riktlinjer om att tilläggsdagarna inom utkomstskyddet för arbetslösa slopas stegvis. Det är meningen att ändringen ska börja gälla från och med år 2023. Läs mer i Statsrådets pressmeddelande.

Ålderspension efter arbetslöshet

Du kan få ålderspension tidigast när du har uppnått den lägsta pensionsåldern för din egen åldersgrupp. Du kan välja att antingen söka ålderspension genast eller få arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65.

Ta reda på din pensionsålder