Utkomstskydd för äldre arbetslösa

Äldre arbetslösa får arbetslöshetsförmåner. Du kan få arbetslöshetsdagpenning antingen som grunddagpenning eller som inkomstrelaterad dagpenning.

Tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, s.k. pensionssluss

Som arbetslös arbetstagare kan du få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar utöver den normala maximitiden 500 dagar, om du har uppnått åldersgränsen för det innan maximitiden på 500 dagar har gått ut och om du har haft pensionsgrundade arbete i minst fem år under de senaste 20 åren innan tilläggsdagarna börjar. Åldersgränsen är

  • 60 år för dem som är födda åren 1955–1956
  • 61 år för dem som är födda år 1957–1960
  • 62 år för dem som är födda år 1961 eller senare.

Du kan få dagpenning för tilläggsdagar högst till slutet av den månad då du fyller 65 år. Om du har varit företagare innan du blev arbetslös har du inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar.

Du får veta mera om arbetslöshetsförmånerna från din egen arbetslöshetskassa, Arbetslöshetskassornas samorganisation eller FPA.

Rätten till dagpenning för tilläggsdagar kallas ibland pensionsslussen.

Långtidsarbetslösa får ålderspension vid 62 års ålder

Om du är född år 1957 eller tidigare och har fått arbetslöshetsdagpenning också för tilläggsdagar efter de första 500 dagarna, kan du välja att ansöka om ålderspension redan vid 62 års ålder. Du bestämmer själv om du ansöker om ålderspension eller om du tar ut arbetslöshetsdagpenning tills du fyller 65 år.

När ålderspension beviljas på basis av tilläggsdagar, görs det ingen förtidsminskning av pensionen. Pensionen är lika stor som den intjänade pensionen i slutet av månaden innan pensionen börjar.

Om du får ålderspension på basis av tilläggsdagar med arbetslöshetsdagpenning, får du förvärvsarbeta utan begränsningar medan du får pension.

Företagare har inte rätt till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar och därför inte heller rätt till pension vid 62 års ålder.