pensionsslussen

Med pensionsslussen eller arbetslöshetsslussen avses långtidsarbetslösas rätt att få arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar efter det att maximitiden 500 dagar har gått ut. Rätten till arbetslöshetsdagpenning för tilläggsdagar är olika för olika åldersgrupper.

Tillbaka till ordlistan