fribrev

Pensionsrätt på grund av en anställning eller företagsverksamhet som upphört.

Vid utgången av år 2004 uträknades beloppet av den intjänade pensionen av alla anställnings- och tjänsteförhållanden samt företagarperioder som då pågick, och den intjänade pensionen ombildades till fribrev. Orsaken var att reglerna för pensionsuträkningen ändrades så mycket i början av år 2005.

Tillbaka till ordlistan