Nya kontaktuppgifter till norska pensionsanstalter

En omorganisering på NAV i Norge träder i kraft 1.12.2016 och därför ändras en del kontaktuppgifter.

Ålders- och familjepensioner sköts fr.o.m. 1.12.2016 av

NAV Familie og pensjonsytelser

Postboks 6600

Etterstad , NO-0607 OSLO

NORGE

Tfn: +47 21 07 37 00 tai +47 55 55 33 34

Fax: +47 21 06 91 01

Förmåner vid arbetsoförmåga sköts fr.o.m. 1.12.2016 av

NAV Arbeid og ytelser

Postboks 6600

Etterstad, NO-0607 OSLO

NORGE

Tfn +47 21 07 37 00 tai +47 55 55 33 33

Fax +47 21 06 91 01

NAV skickar inte längre ut betalningsverifikat per post till pensionstagarna. Från och med december 2016 finns betalningsspecifikationerna endast i elektroniskt form via e-tjänsetn Ditt NAV. Ändringen påverkar inte utbetalningen av pensioner. NAV skickar brev om ändringen till kunderna.
Läs mer på NAVs webbplats.

Mera nyheter