Nya Arbetspension.fi publicerades 29.4.2017

Välkommen till nya Arbetspension.fi! Innehållet och strukturen har omarbetats för att Arbetspension.fi ännu bättre ska kunna svara på dina frågor om arbetspensionen. Webbplatsen har också gjorts åskådligare och lättare att använda, på alla slags apparater.

Här på arbetspensionssektorns gemensamma webbplats hittar du grundläggande information om pensionerna. Här finns också exempel, räknare och videoinspelningar till din hjälp. Tjänsten produceras av Pensionsskyddscentralen.

Arbetspension.fi är också en ingång till de e-tjänster som din egen arbetspensionsanstalt erbjuder, såsom arbetspensionsutdraget och ansökan om pension. När du behöver mera detaljerade råd står din egen arbetspensionsanstalt gärna till tjänst. Kontaktuppgifter och en elektronisk ingång hittar du på den här webbplatsen.

Vi önskar dig ett givande besök på Arbetspension.fi!

Mera nyheter