När pensionen består av många delar

Kuvituskuvassa yrittäjä Nathalie Mutka

När Nathalie Mutka började studera franska och engelska vid Jyväskylä universitet hade hon ingen aning om att hon senare skulle bli företagare. Innan hon startade eget hade hon tjänat in pension genom lönearbete i Finland och i Storbritannien. Nu betalar Nathalie företagarpensionsavgifter enligt FöPL.

Nathalie talar finska och franska som modersmål och det var därför naturligt att välja språk som huvudinriktning då hon sökte till universitet. Efter fem år var Nathalie nästan klar med sina studier – endast examensarbetet fattades. Då reste hon till Storbritannien för universitetsstudier inom utbytesprogrammet Erasmus.

På den vägen blev hon i hela sex år. I London fanns det gott om säljarbete i IT-branschen för en ung person som talade flera språk flytande. Hon tjänade också in pension.

Olikheter i hur pension tjänas in i olika länder

– I brittiska företag var det på den tiden möjligt att pensionsspara på sådana villkor att arbetsgivaren dubblerade det som inbetalades till pensionen.

När Nathalie återvände till Finland år 2001 överförde hon sin privata brittiska pensionsförsäkring till ett försäkringsbolag i Finland.

– Ett inhemskt försäkringsbolag kändes mer tillförlitligt och stabilt i det dåvarande ekonomiska läget.

I Finland jobbade Nathalie fyra år som anställd i förlags- och IT-branschen. Under den tiden tjänade hon in pension enligt lagen om pension för arbetstagare. Nathalie upptäckte efter hand att hon hade återvänt till en mycket begränsad arbetsmarknad i hemlandet.

– Jag ville ha större inflytande över mitt eget liv och ett mer självständigt arbete. Det fanns inte så många alternativ, så jag bestämde mig för att bli egenföretagare.

Kuvituskuvassa yrittäjä Nathalie Mutka

​​​Rätt till pension och dagpenning enligt FöPL-arbetsinkomst

Efter att ha omskolat sig till massör satte Nathalie upp ett eget friskvårdsföretag Hierontamutka och lämnade år 2006 lönearbetet för att bli företagare. Hon har sedan dess tjänat in en skaplig pensionssumma genom sina FöPL-avgifter.

– FöPL-avgiften har varit en stor utgiftspost för mig, eftersom jag från början betalade en hög avgift på 600–700 euro i månaden under nio år. Betalar man pensionsavgiften, tjänar man också in pension. Avgifterna är höga, men också företagare behöver pensionstrygghet. Tre gånger under dessa nio år har jag fått sjukdagpenning för ett antal dagar.

I början av år 2015 kände Nathalie att inkomstnivån inte längre var lika förutsägbar som tidigare. Av den anledningen skrev hon ner sin arbetsinkomst.

– Snart därefter var jag ändå tvungen att snabbt justera min beräknade arbetsinkomst en aning uppåt, till 12 326 euro, eftersom det är gränsen för en arbetsinkomst som berättigar till grunddagpenning.

En företagare kan minska FöPL-avgiften under sämre tider med 10–20 procent från den ordinarie avgiften. Denna flexibilitet påverkar inte den fastställda arbetsinkomsten och inte heller sjukdagpenningen eller grunddagpenningen.

– En flexibilitet på 10–20 procent är ändå ganska lite. Om inkomsterna plötsligt halveras är det inte sagt att flexmarginalen räcker. Jag skulle hoppas att FöPL skulle göras mer smidigt för företagaren. I nuläget kan ju en företagare råka ut för att FöPL-avgifterna mäts ut ifall arbetsinkomsten plötsligt sjunker.

– För närvarande har jag en bra situation och jag tänker höja den beräknade nivån så fort arbetssituationen stabiliseras. Jag hoppas ändå att FöPL skulle utvecklas mer produktivt så att systemet skulle betjäna betalaren bättre.

Kuvituskuvassa yrittäjä Nathalie Mutka

Att avlägga examen är en möjlighet

När pensionsreformen har trätt i kraft kommer Nathalies pensioneringsålder att vara 65 år och 9 månader. Om hon skulle bli förhindrad att utföra sitt nuvarande arbete återstår möjligheten att ta itu med examensarbetet och avlägga akademisk examen. Man kan också tjäna in pension på att avlägga examen.

– Men det gäller ändå att få försörjningen ordnad medan man håller på med examensarbetet. Helst vill jag försörja mig och tjäna in min pension genom att arbeta.

Foto: Karoliina Paatos

Mera nyheter