Klart och enkelt om arbetspensionen i kampanjen Pension för mig också!

Pensionsskyddscentralen har startat en kampanj för att berätta om arbetspensionen så enkelt som möjligt. På en Facebook-sida finns bl.a. en riktgivande pensionsräknare. Med den kan man få en uppskattning av storleksklassen på sin framtida pension och kontrollera sin egen pensionsålder.

Tanken på arbetspensionsinformation i en enkel form uppstod av behovet att komma i kontakt med utlandsfödda finländare.

– Under de senaste åren har det kommit många asylsökande till Finland. Dessutom bor här redan från förut ett betydande antal människor med utländsk bakgrund. Största delen av dem är i arbetsför ålder eller uppnår den snart. Det är viktigt att de känner till grunderna för den arbetsrelaterade sociala tryggheten i Finland, såsom arbetspensionen, konstaterar kommunikationsdirektör Kati Kalliomäki på Pensionsskyddscentralen.

Mohammed Abdirahim ”Husu” Hussein på Finnish Consulting Group har satt sig in i arbetspensionsfrågorna och är entusiastisk. Den kända journalisten lånar nu sitt ansikte till kampanjen Pension också för mig och deltar i det praktiska arbetet med den.

– Jag förväntar mig att när utlandsfödda personer i Finland får veta mera om arbetspensionen, ökar också deras motivation att arbeta. Det hände också med mig: När jag förstod hur de pengar jag förtjänar idag påverkar min framtida pension, ville jag genast satsa mera på min karriär, säger han.

Enligt Kalliomäki gör konstellationen ”alla vinner” arbetspensionskampanjen givande: – Finland behöver arbetskraft, arbetspensionssystemet i Finland behöver arbetspensionsavgifter som flyter in och de som har flyttat till Finland behöver arbete och social trygghet. Här finns allt detta med.

Pensionsinformation som skräddarsytts för kampanjen sprids också genom invandrarorganisationer. Den huvudsakliga källan är ändå kampanjsidorna på Facebook, där man utöver räknaren hittar grundfakta om arbetspensioner presenterade bl.a. genom korta videoinspelningar, bilder och texter.

– Jag är helt övertygad om att klar och enkel information om arbetspensionerna, som lätt kan delas genom sociala medier, är till nytta för alla oberoende av bakgrund. Många uppfattar arbetspensionen som något invecklat, men nu vill vi visa att det är fråga om en alldeles vanlig, vettig sak, konstaterar Kalliomäki.

#Eläkettämyösminulle

Facebook: Eläkettä myös minulle!

Mera nyheter