Indexhöjning av pensioner i Estland i början av april

I Estland har pensionerna indexhöjts med 5,1 procent i början av april. Indexhöjningen görs på löpande lagstadgade pensioner och den gäller även pensioner som betalas till Finland.

Indexhöjningen gäller så gott som alla pensioner. Beloppen stiger på ålders-, invalid- och familjepensionerna samt på förmånerna från Töötukassa som utbetalas vid arbetsoförmåga. Indexhöjningen gäller ändå inte de förmåner vid arbetsoförmåga som betalas av Töötukassa och som beviljats till samma belopp som den tidigare invalidpensionen som utbetalats av Sotsiaalkindlustusamet.

Över 4000 personer får pension från Estland

För närvarande betalas pension från Estland till Finland till 4 058 personer, vilket är ett par hundra fler personer än i fjol.

Beloppet på den bosättningsbaserader minimipensionen, rahvapension, är 175,94 euro. Man får minimipension om man inte har några andra löpande pensioner. Den genomsnittliga pensionen i Estland för en person som arbetat i 44 år är 415,65 euro efter indexhöjningen.

Närmare information på Sotsiaalkindlustusamets och Töötukassas webbplatser.

Mera nyheter