Ilmarinen och Etera går samman – inga ändringar i pensionsutbetalningen eller försäkringarna

Arbetspensionsförsäkringsbolagen Ilmarinen och Etera har för avsikt att gå samman från och med år 2018. Eteras nuvarande kunder överförs efter fusionen till Ilmarinen.

Pensionsutbetalningen och försäkringarna fortsätter som normalt. Fusionen kräver inte några åtgärder av kunderna.

Bolagen tänker gallra i överlappande funktioner och på så sätt uppnå kostnadsbesparingar.

För att arrangemanget ska kunna förverkligas krävs godkännande av bolagsstämmorna i bägge bolagen samt av myndigheterna.

Mera nyheter