EU-dom om garantipension från Sverige kan beröra 17 000 finländare

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en sådan minimiförmån som endast kan betalas till personer som är bosatta i Sverige.  Beslutet innebär att upp till 17 000 finländare kan gå miste om sin svenska garantipension i framtiden.

Sverige betalar garantipension enligt de nuvarande reglerna till slutet av år 2019

Sveriges regering lämnade 30.4.2018 ett lagförslag för att göra det möjligt att fortsätta betala ut garantipension till personer som bor i EU- och EES-länderna och Schweiz liksom tidigare. Lagen föreslås träda i kraft 1.1.2019 och gälla fram till 31.12.2019.

Pensionsmyndigheten i Sverige har meddelat att den i det här skedet inte ändrar betalningarna till utlandet i avvaktan på att lagen träder i kraft. I praktiken betyder det att svensk garantipension betalas ut enligt nuvarande regler t.o.m. 31.12.2019.

Svensk garantipension fr.o.m. 2020

Än så länge är det oklart vad som kommer att hända med den svenska garantipensionen efter 31.12.2019. Sveriges regering har inlett en utredning av vad domen innebär och vilka konsekvenser den har för utbetalningen av garantipension till utlandet i framtiden. Utredningen ska bli färdig under år 2019.

Pensionsmyndighetens nyhet

 

Mera nyheter