Estland inför en ny arbetsförhetsförmån

I Estland träder 1.7.2016 i kraft en lag enligt vilken invalidpensionen som sådan successivt avskaffas. I stället införs en ny arbetsförhetsförmån. De som får den nya förmånen kan förvärvsarbea samtidigt, men arbetsinkomsten kan påverka förmånens belopp. Ett mål med reformen är att flera, i synnerhet partiellt arbetsförmögna, ska delta i arbetslivet.

​Den nya arbetsförhetsförmånen beviljas alltid på viss tid. Det är möjligt att få förmånen, om man är helt arbetsoförmögen eller endast partiellt arbetsförmögen. Förmånen kan betalas till Finland, om förmånstagaren har arbetat i Estland.

Under en övergångsperiod betalas förmåner av två olika institutioner

Invalidpensionsansökningar som lämnas in 1.7.2016 eller senare behandlas av Eesti Töötukassa som ansökningar om arbetsförhetsförmån enligt den nya lagen 1.7.2016.

De som under de senaste fem åren innan lagen träder i kraft har fått invalidpension från Sotsiaalkinlustusamet kan ansöka om fortsatt utbetalning av pensionen till 31.12.2016. Pensionen beviljas fortfarande av Sotsiaalkindlustusamet. Fr.o.m. 1.1.2017 behandlas också ansökningar om fortsatt invalidpension på Eesti Töötukassa som ansökningar om arbetsförhetsförmån enligt den nya lagen. Sotsiaalkindlustusamet betalar ut alla redan beviljade invalidpensioner tills de upphör.

Mera information

Närmare information om den nya arbetsförhetsförmånen i Estland finns på estniska och engelska på webbplatsen www.tootukassa.ee. Töötukassas kundtjänst ger också råd per telefon, +372 614 8500.

I Finland ger Pensionsskyddscentralens avdelning för utländska pensionsärenden råd i allmänna frågor som gäller ansökan om pension från utlandet. Dess telefontjänst är öppen vardagar kl. 8-16 och numret är 029 411 2818.

Mera nyheter