Etk.fi - Pension från ett avtalsland: Israel

Pension från ett avtalsland: Israel

  • 1 - 3
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Israel, ansökan om ålderspension T0000129

Om du är bosatt i Finland kan du ansöka om ålderspension från Israel från det bosättningsbaserade folkpensionssystemet. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN.

Ladda ner
Israel, ansökan om familjepension T0000130

Om du är bosatt i Finland kan du ansöka om familjepension från Israel från det bosättningsbaserade folkpensionssystemet. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN.

Ladda ner
Israel, ansökan om invalidpension T0000131

Om du är bosatt i Finland kan du ansöka om invalidpension från Israel från det bosättningsbaserade folkpensionssystemet. Förutsättningen för att få pension är att personen var bosatt i Israel när arbetsoförmågan började. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN.

Ladda ner