Etk.fi - Pension från ett avtalsland: Australien

Pension från ett avtalsland: Australien

  • 1 - 2
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Blankettens namn Blankettkod Beskrivning PDF
Australien, ansökan om ålderspension och anvisningar AUS140_FI 090

Om du är bosatt i Finland kan du ansöka om ålderspension som grundar sig på bosättning i Australien. Fyll i blanketten Mod (IA) om inkomst- och förmögenhet som bilaga till ansökan. Observera att du kan returnera blanketten tidigast 13 veckor innan du uppnår pensionsåldern. Returnera blanketten till adressen Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, 00065 PENSIONSSKYDDSCENTRALEN.

Ladda ner
Australien, uppgifter om inkomst och förmögenhet (bilaga till pensionsansökan) Mod IA

Om du vill ansöka om ålderspension som baserar sig på bosättning i Australien, fyll då i blanketten om inkomster och förmögenheter som en bilaga till ansökan om ålderspension från Australien.

Ladda ner