Nyheter

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag på nätet – utdraget som kommer per post är mindre omfattande i fortsättningen

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2022

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland t.o.m. 30.9.2022

Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

Sverige betalar inkomstpensionstillägg till 17 000 finländare – i fortsättningen kontrolleras rätten till tillägget automatiskt

Sverige börjar betala nytt inkomstpensionstillägg till Finland

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3!

Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8

International House Helsinki betjänar nyanlända i Sörnäs

EU-dom om garantipension från Sverige kan beröra 17 000 finländare

Pensionsåldern höjs i Sverige

Kampanjsidorna Pensionsreformen.fi stängdes, informationen finns på Arbetspension.fi

Pensionshöjningar i Sverige

Klart och enkelt om arbetspensionen i kampanjen Pension för mig också!

Ansökan om ålderspension från Schweiz efter uppnådd pensionsålder

Nya Arbetspension.fi publicerades 29.4.2017