Nyheter

Pensionerar du dig snart? Få en uppskattning om hur din pension påverkas av index med hjälp av räknarna på Arbetspension.fi

Tänk på hur index påverkar din pension, om du överväger att gå i pension snart

Ny guide på Suomi.fi berättar vad man behöver göra när en närstående har avlidit

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2023

Inflationen påverkar arbetspensionerna exceptionellt mycket

Kontrollera ditt arbetspensionsutdrag på nätet – utdraget som kommer per post är mindre omfattande i fortsättningen

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3.2022

Sverige fortsätter att betala garantipension till Finland t.o.m. 30.9.2022

Nya regler för familjepension – ny räknare ger en uppskattning av pensionens storlek

Sverige betalar inkomstpensionstillägg till 17 000 finländare – i fortsättningen kontrolleras rätten till tillägget automatiskt

Sverige börjar betala nytt inkomstpensionstillägg till Finland

Får du pension från Estland? Lämna in levnadsintyg till Estland senast 1.3!

Undantag i fråga om utbetalningen av invalidpensioner och rehabiliteringsförmåner t.o.m. 31.8