Arbetspensionsavgifter, index och gränsbelopp år 2018

Det nya året för med sig ändringar i arbetspensionsavgifter, index och gränsbelopp. Här sammanfattas de mest centrala siffrorna för arbetspensionerna år 2018.

Arbetstagarens arbetspensionsavgift
17–52-åringar och de över 63 år 6,35 %
53–62-åringar 7,85 %
Företagarens arbetspensionsavgift
18–52-åringar och de över 63 år 24,10 %
53–62-åringar 25,60 %
Index och livslängdskoefficient
lönekoefficient 1,391
arbetspensionsindex 2548
livslängdskoefficient 0,96102
Inkomstgränser för arbetstagare
den nedre gränsen för ArPL-försäkring 58,27 euro/mån
totalarbetsinkomst under arbetslivet som krävs utöver sociala förmåner 17 480,28 euro
Inkomstgränser för företagare
den nedre inkomstgränsen för företagarens arbetsinkomst om året 7 656,26 euro
den övre gränsen för företagarens arbetsinkomst om året 173 875 euro
FöPL-arbetsinkomst som krävs för företagares arbetslöshetsskydd om året 12 576 euro
den nedre gränsen för lantbruksföretagares arbetsinkomst om året 3 828,13 euro
Mera nyheter