Ändringar i Greklands pensionssystem

De grekiska pensionsanstalterna har från och med 1.1.2017 sammanslutits till en enda anstalt för social trygghet med namnet Single Social Security Institution (EFKA). Från och med 1.9.2017 är EFKAs nya kontaktuppgifter:

EFKA
B’ Regional Branch for Employees
Attica-Athens-Central Sector
14, Nikiforou str.
GR-10437 Athens

E-mail: b.ypmisth.attikikentro@efka.gov.gr
Fax: +30 210 5230902

Pensionstak införs

Grekland har infört ett pensionstak som är i kraft till och med slutet av år 2018. Pensionstaket innebär att en pensionstagares pension inte får överstiga 2 000 euro i månaden. Pensionen för en person som får flera pensioner får inte tillsammans överstiga 3 000 euro i månaden.

Pensionstaket gäller personer som har gått i pension före den nya pensionslagen som trädde i kraft 13.5.2016.

Arbete under pensionen minskar på pensionen i fortsättningen

Ändringen av pensionssystemet inverkar också på arbete vid sidan av pensionen. Arbete vid sidan av pensionen minskar på pensionen med 40 procent om arbetet har börjat 13.5.2016 eller senare. Minskningen gäller både folk- och arbetspensionssystemet och arbete både arbete som anställd och företagare.

Pensionstagaren ska i framtiden ska alltid före arbetet börjar meddela det till EFKA samt tilläggspensionsanstalten ETEAEP. Om anmälningsplikten försummas, debiteras personen den summa som skulle ha dragits av för arbete vid sidan av pensionen höjd med en årlig ränta på 4,65 procent.

Pensionstaket och anmälningsskyldigheten för arbete som utförs vid sidan av pensionen gäller också personer som är bosatta i Finland och får pension från Grekland.

Närmare: Pensionsskyddscentralen, Utländska pensionsärenden, tfn 029 411 2818

Mera nyheter