Aktuellt om pensioner från Sverige

De lagstadgade pensionerna i Sverige stiger en aning år 2017. Utbetalningsbeskeden och de orangea kuverten skickas till kunderna under början av året.

De lagstadgade ålderspensionerna stiger

Enligt Pensionsmyndigheten höjs de lagstadgade pensionerna i Sverige år 2017. Så här inverkar höjningarna på de olika pensionsslagen:

Ålderspension

  • Arbetspension: inkomstpension +2,8 %
  • Arbetspension: tilläggspension +2,8 %
  • Bosättningsbaserad pension: garantipension +1,1 %

Sjuk- och aktivitetsersättning + 1,1 %

Efterlevandepension

  • Bosättningsbaserad pension: garantipension +1,1 %
  • Arbetspension +2,1 %

Höjningen av pensionen från Sverige är mellan +1,1 % och +2,8 % för den som får pension som baserar sig på både arbete och boende. Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Utbetalningsbesked om pensioner från Sverige skickas ut i januari

Till dem som får pension från Sverige skickas det årliga utbetalningsbeskedet antingen från Pensionsmyndigheten (orange kuvert) eller Försäkringskassan (grönt kuvert), eller från båda beroende på vilka förmåner som utbetalas. Om utbetalningsbeskedet inte har anlänt före slutet av januari, kan du fråga efter det direkt från Pensionsmyndigheten eller Försäkringskassan.

Tidtabellen för det orange kuvertet

Pensionsmyndigheten skickar under årets början ut det orange kuvertet till alla i Finland bosatta pensionärer som är födda år 1938 eller senare och till dem som fortafarande är i arbetslivet och är berättigade till pension från Sverige.

  • Till pensionstagare som är bosatta i Finland skickas det orangea kuvertet 13–17.1.2017. Brevet innehåller uppgifter om pensionernas belopp, beskattningen och utbetalningsdagarna år 2017.
  • Till finländska pensionsförsäkrade som ännu inte är pensionärer skickas det orange kuvertet ut från och med 20.2.2017. Brevet innehåller en pensionsprognos samt uppgifter om pensionsrätten och hur den tjänas in.

På den första sidan av det orange kuvertet finns en personlig kod med vilken du kan logga in på ditt personliga pensionskonto på Minpension.se eller på Pensionsmyndighetens webbplats. Om du loggar in på ditt konto kan du också se uppgifterna om avtalspensionerna. Samt de orangea kuverten för de två föregående åren.

 

Mera nyheter