Aktuellt om pensioner från Sverige

I Sverige har riksdagen fattat beslut om ändringar i de lagstadgade pensionerna. I Sverige stiger pensionsåldern stegvis från och med år 2020. Riksdagen har också beslutat att fortsätta betala den bosättningsbaserade garantipensionen till EU- och EES-länder samt Schweiz till och med slutet av år 2020.

Pensionsåldern stiger

Den planerade höjningen av pensionsåldern godkändes i Sveriges riksdag den 16 oktober 2019. År 2020 höjs den lägsta åldern för att ta ut allmän pension från 61 år till 62 år och år 2023 till 63 år. År 2026 höjs åldersgränsen till 64 år och knyts sedan till den förväntade livslängden.

Rätten att fortsätta arbeta efter pensionsåldern, anställningsskyddet, förlängs också. År 2020 höjs den övre åldersgränsen för anställningsskyddet från 67 till 68 år och vidare till 69 år 2023.

Garantipensionen från Sverige betalas till de utomlands bosatta i alla fall ännu till slutet av år 2020

EU-domstolen fattade i december 2017 ett beslut om att den svenska garantipensionen ska kategoriseras som en sådan minimiförmån som endast behöver betalas till personer som är bosatta i Sverige.

Garantipension har betalats till EU- och EES-länder samt Schweiz år 2019 utgående från en tillfällig lag. Sveriges riksdag beslöt den 16 oktober 2019 att förlänga den tillfälliga lagens giltighetstid. Utbetalningen av garantipensioner till EU- och EES-länder samt Schweiz fortsätter till och med slutet av år 2020.

Ännu finns inte någon uppgift om huruvida svensk garantipension betalas till utlandet från och med den 1 januari 2021. Det vet man ändå att åldersgränsen för garantipension i framtiden stegvis höjs från 65 år till 67 år. Efter det här knyts åldersgränsen till den förväntade livslängden.

Ändringar i de svenska pensionernas belopp år 2020

De svenska lagstadgade pensionerna höjs lite i början av år 2020. Beloppet på höjningen beror på vilken pension man får. Inkomst- och tilläggspensionen höjs med 2,1 procent och garantipensionen med 1,7 procent.

Värdet på premiepensionen varierar enligt de valda fonderna och marknadsläget.

Närmare:
Pensionsmyndighetens nyhet om höjningen av pensionsåldern
Sveriges riksdag beslut om ytterligare fortsatt utbetalning av garantipension
Pressmeddelande: Beloppet på pensionerna i Sverige år 2020

Mera nyheter