Muutoksia Norjan eläkelaitosten yhteystiedoissa sekä maksutositteiden postittamisessa

Norjan NAV:ssa astuu voimaan organisaatiouudistus 1.12.2016 alkaen ja sen seurauksena Norjan eläkelaitosten nimi- ja yhteystiedot muuttuvat.

Vanhuus- ja perhe-eläkkeitä hoitaa 1.12.2016 alkaen:

NAV Familie og pensjonsytelser

Postboks 6600

Etterstad , NO-0607 OSLO

NORGE

Puh: +47 21 07 37 00 tai +47 55 55 33 34

Faksi: +47 21 06 91 01

Työkyvyttömyystukia ja –eläkkeitä hoitaa 1.12.2016 alkaen:

NAV Arbeid og ytelser

Postboks 6600

Etterstad, NO-0607 OSLO

NORGE

Puh.: +47 21 07 37 00 tai +47 55 55 33 33

Faksi: +47 21 06 91 01

Norjan NAV ei enää lähetä maksutositteita eläkkeensaajille postitse. Maksutiedot ovat joulukuusta 2016 alkaen saatavilla vain sähköisesti Ditt NAV -palvelussa. Muutos ei vaikuta eläkkeiden maksuun. NAV tiedottaa asiakkaita muutoksesta kirjeitse.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia