Kansalaisuudella ei merkitystä työeläkevakuuttamisessa

Monet työnantajat palkkaavat kesätyöntekijöitä niin Suomesta kuin ulkomailtakin. Työnantajan tulee huolehtia työntekijän eläkevakuutuksen ottamisesta myös lyhytaikaisissa työsuhteissa ja työntekijän kansalaisuudesta riippumatta.

Työnantajan on vakuutettava työntekijänsä työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisesti, jos työntekijä on 17–68 vuoden ikäinen ja työstä saatava ansio on vähintään 58,19 euroa kuukaudessa. Kesätyön-tekijöitä koskevat samat säännöt kuin muitakin työntekijöitä.

Työntekijän kansalaisuudella ei ole merkitystä työeläkevakuuttamisen kannalta. Jos ulkomaalainen kesätyöntekijä työskentelee Suomessa ja on työsuhteessa suomalaiseen työnantajaan, työnantajan on vakuutettava hänet työntekijän eläkelain mukaisesti.

Vakuuttamisvelvollisuus alkaa työntekijän 17 vuoden iän täyttämistä seuraavan kuukauden alusta ja päättyy sen kuukauden lopussa, jolloin työntekijä täyttää 68 vuotta.

Työnantaja valitsee työeläkelaitoksen, jossa järjestää työntekijöidensä eläketurvan. Työeläkelaitosten omilla verkkosivuilla on yksityiskohtaista tietoa TyEL:n mukaisen vakuutuksen järjestämisestä.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia