EU-tuomioistuimen päätös Ruotsin takuueläkkeestä koskettaa jopa 17 000 suomalaista   

EU-tuomioistuin antoi joulukuussa 2017 päätöksen, jonka mukaan Ruotsin takuueläke (garantipension) luokitellaan sellaiseksi vähimmäisetuudeksi, jota voidaan maksaa vain Ruotsissa asuville henkilöille. Päätöksen seurauksena jopa 17 000 suomalaisen takuueläkemaksut Ruotsista voivat vaarantua tulevaisuudessa.

Ruotsin takuueläkettä maksetaan nykysääntöjen mukaisesti vuoden 2019 loppuun

Ruotsin hallitus on jättänyt 30.4.2018 lakiesityksen, joka mahdollistaisi takuueläkemaksujen jatkamisen EU- ja ETA-maihin sekä Sveitsiin saman tasoisena kuin aiemminkin. Lain esitetään astuvan voimaan 1.1.2019 ja 31.12.2019 väliselle ajalle.

Ruotsin eläkeviranomainen Pensionsmyndigheten on ilmoittanut, että he eivät tässä vaiheessa tee muutoksia ulkomaan maksuihin, vaan odottavat nyt lain voimaan astumista. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että Ruotsin takuueläke maksetaan nykysääntöjen mukaisesti 31.12.2019 asti.

Ruotsin takuueläke vuoden 2020 alusta

Vielä ei ole tietoa, mitä Ruotsin takuueläkkeelle tapahtuu 31.12.2019 jälkeen. Ruotsin hallitus on aloittanut selvityksen, mitä päätös tarkoittaa ja mitä seurauksia sillä on takuueläkkeiden maksamiselle ulkomaille tulevaisuudessa. Selvityksen on tarkoitus valmistua vuoden 2019 aikana.

Pensionsmyndighetenin uutinen aiheesta (ruotsiksi).

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia