Eesti pensioni taotlemine

Kui elad Soomes ja taotled vanaduspensioni või töövõimetussoodustust Eestist, esita pensionitaotlus elektrooniliselt Soomes oma tööpensioniameti võrgulehel. Kui sinu oma tööpensioniamet ei paku elektroonilist taotlusteenust, kasuta paberblanketti või võrgus täidetavat, prinditavat blanketti.

Anna paberkandjal taotlusblanketid sisse tööpensioniametisse, Kelasse või Eläketurvakeskusesse. Taotlusblanketid kogunevad igal juhul lõpuks alati Eläketurvakeskusesse, kust need saadetakse Eestisse.

Lisa pensionitaotlusele andmed oma töötamis- ja elamisaja kohta Eestis.

  • Kui oled töötanud või elanud lisaks Soomele ja Eestile ka muudes riikides, märgi andmed ka nende aegade kohta.
  • Kui taotled pensioni elektrooniliselt, saad juhised välismaal töötamis- ja elamisaegade märkimiseks võrguteenusest.
  • Kui täidad pensionitaotluse paberkandjal, lisa oma pensionitaotlusele blankett nimetusega liite U, milles teata oma töötamis- ja elamisaeg mujal kui Soomes.

Taotlusele tuleb lisada tööraamat või töötunnistused

Eesti pensioniamet vajab sinult pensionitaotluse menetlemiseks tööraamatut või vastavaid töötunnistusi Eestis tehtud töö kohta. Dokumendid ei pea olema originaalid, aga koopiate õigsus peab olema tõendatud.

Eesti pension või töövõimetussoodustus ja Soome soodustused

Eesti pension või töövõimetussoodustus võib mõjutada sotsiaalsoodustuste saamist Soomes. See võib vähendada soodustuste summasid või takistada nende maksmise täiesti. Eesti pension või töövõimetussoodustus võib põhjustada juba makstud soodustuste tagasinõude.

Ettevõtja kindlustamiskohustus lõpeb, kui talle määratakse Soomest või Eestist seadusjärgne vanaduspension. Pärast seda on võimalik võtta vabatahtlik ettevõtja/põllumajandusettevõtja pensionikindlustus.

Eestist makstava pensioni mõju Soome soodustustele ja pensionidele tuleb välja selgitada juba enne Eesti pensionitaotluse esitamist. Lisainfot Eesti pensioni mõjust Kela poolt makstavatele soodustustele ja pensionidele saad Kelast, palgapõhise töötupäevaraha kohta töötukassast ja ettevõtja kindlustamiskohustuse kohta tööpensioniametist.

Pärast pensioni määramist tuleb silmas pidada

Teata oma olukorras toimuvatest muutustest otse Eesti pensioni maksvale pensioniametile. Sellised muutused on näiteks perekonnaseisu, aadressi või pangakontoandmete muutumine ning sissetulekute muutused.