Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Your work gives you a pension
Pension GlossaryHelpSite MapFeedbackContact Us

Kas töötad Soomes – aja pensioniasjad korda

Kui sinu  sotsiaalkindlustusasjad on korras, saad lisaks pensionile osa ka paljudest muudest sotsiaalkindlustuse soodustustest nagu õnnetusjuhtumikindlustus ja peretoetused. 
Selgita, kumma riigi sotsiaalkaitse alla sa kuulud, juba enne töö alustamist Soomes.
Kui sa töötad ainult Soomes, kindlustatakse sind üldjuhul Soomes. Võid olla ka lähetatud töötaja, sel juhul kuulud sa Eesti sotsiaalkaitse alla.
Kuulud alati ainult ühe riigi sotsiaalkaitse alla, ka juhul, kui töötad nii Soomes kui Eestis.
Kindlustusmakseid ei tasu maksta mõlemasse riiki. Topeltmaksude maksmine ei anna kahekordset sotsiaalkaitset – see raskendab soodustuste saamist.
Tööpension koguneb Soome alates esimesest tööpäevast. See on sinu õigus – raha, mille saad kasutamiseks tulevikus koos intressiga. Sinu pensioniõigus ei aegu – pension on sinu omand.
  • Korduma kippuvad küsimused
 
23.6.2014 © tyoelake.fi
PrintTop

​Võta kontakti

Kui elad Eestis:

Sotsiaalkindlustusamet  
Lembitu 12
EE-15092 Tallinn
ESTONIA
tel: +372 612 1360 
e-post: ELinfo(at)
sotsiaalkindlustusamet.ee
www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Kui elad Soomes:

Eläketurvakeskus
Ulkomaantyön vakuuttaminen 
00065 Eläketurvakeskus
tel: 029 411 2816
e-post: ulkomaanasiat(at)etk.fi
www.etk.fi