Eläkkeisiin korotuksia Ruotsissa

Vuoden 2018 alusta Ruotsin vanhuuseläkkeen ansainta- ja lisäeläkettä (inkomstpension/tilläggspension) korotettiin yhdellä prosentilla. Asumiseen perustuvaan takuueläkkeeseen (garantipension) oikeutetut saivat puolestaan keskimäärin 1,6 prosentin korotuksen.

Työkyvyttömyyseläkettä vastaava sairaus- ja aktivointikorvaus (Sjuk och aktivitetsersättning, SA) nousi vuoden alusta 1,6 prosenttia, kuten myös SA:n takuukorvausosa. Perhe-eläkkeen ansaintaperusteinen osa nousi 1,5 ja takuueläkeosa 1,6 prosenttia.

Korotukset koskevat myös Suomeen maksettavia eläkkeitä.

Rahastoeläkkeen määrään vaikuttaa valittu rahasto

Ruotsin lakisääteinen rahastoeläke (premiepension) laski keskimäärin 3,8 prosenttia niillä, joiden rahastoeläke on edelleen sidottu rahastoihin.

Sen sijaan perinteisen eläkevakuutuksen valinneiden rahastoeläke nousi keskimäärin 3,3 prosenttia. Perinteinen eläkevakuutus tarkoittaa sitä, että kaikki rahasto-osuudet on myyty eikä rahastojen kehitys tällöin enää vaikuta rahastoeläkkeen määrään.

Ulkomailla asuvien verotus kiristyy – myös Suomessa

Ruotsin ulkopuolella asuvien eläkkeensaajien ns. SINK-vero (särskild inkomstskatt för utomlands bosatta) nousi vuoden 2018 alusta 25 prosenttiin aiemmasta 20 prosentista. Veronkorotus koskee myös Suomeen maksettavia eläkkeitä.

Vuonna 2018 Ruotsi ei peri veroja maksamastaan eläkkeestä, jos eläkkeen bruttomäärä ei ylitä 2 919,58 Ruotsin kruunua. Summa vastaa noin 310 euroa kuukaudessa.

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia