Kuntoutuksella takaisin töihin

Jos työkykysi heikentyy, puutu asiaan ajoissa ja hakeudu kuntoutukseen. Se on ensisijainen vaihtoehto silloin, kun työkyvyn kanssa on ongelmia.

Voit keskustella terveydentilastasi yhdessä työnantajan ja työterveyshuollon kanssa. Tietoja kuntoutuksesta voit kysyä myös oman työeläkelaitoksesi kuntoutusneuvojalta. Tarvittaessa sinut ohjataan jatkoselvityksiin ja kuntoutukseen.

Mitä kuntoutus on?

Kuntoutuksen tavoitteena on tukea työssä selviytymistä, työhön paluuta esimerkiksi pitkältä sairaslomalta, sosiaalista toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Kuntoutus voi olla ammatillista, sosiaalista tai lääkinnällistä.

Työeläkelaitosten järjestämä ja kustantama ammatillinen kuntoutus on lakisääteistä kuntoutusta.Se on kaikkea sitä, millä parannetaan työn tekemisen edellytyksiä. Ammatillinen kuntoutus auttaa sinua pysymään työelämässä, palaamaan sinne sairaudesta huolimatta ja jatkamaan työelämässä pidempään.

Ammatillinen kuntoutus on yksilöllistä ja se toteutetaan kuntoutettavan tarpeista lähtevän kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Yleensä ensin selvitetään, voiko työtä jatkaa entisessä työssä työjärjestelyjen avulla. Vaihtoehtona voivat olla myös uudet tehtävät omalla työpaikalla.

Kuntoutustarpeen arviointi ja kuntoutussuunnitelma perustuvat hakijan kokonaistilanteeseen, jossa otetaan huomioon muun muassa hakijan ikä, koulutus, työkokemus, muu osaaminen, terveydentilanne ja terveydentilan ennuste.

Ammatillinen kuntoutus voi myös olla esimerkiksi koulutusta, kurssitusta tai työkokeilua. Yleisin kuntoutusmuoto on työpaikalla tapahtuva työkokeilu, joka toteutetaan kiinteässä yhteistyössä työpaikan ja työterveyshuollon kanssa.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta erityisesti työelämän ulkopuolella oleville, nuorille ja vajaakuntoisille. Lisäksi Kela vastaa lääkinnällisestä kuntoutuksesta.

Kenelle ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu?

Sinulla on oikeus työeläkekuntoutukseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Olet alle 63-vuotias
  • Sinulla on voimassa oleva työ- tai yrittäjäsuhde tai sen päättymisestä ei ole kulunut pitkää aikaa
  • Sinulla on sairaus tai vamma, joka aiheuttaa lähivuosina todennäköisen uhan joutua työkyvyttömyyseläkkeelle
  • Työkyvyttömyyden uhkaa voidaan siirtää tai estää tarkoituksenmukaisella ammatillisella kuntoutuksella
  • Sinulla on viimeisen viiden vuoden ajalta työansioita vähintään 34 910,29 euroa (vuoden 2017 taso).
  • Sinulla ei ole oikeutta kuntoutukseen tapaturma- tai liikennevakuutuksen perusteella.

Kuntoutusajan toimeentulo

Ammatillisen kuntoutuksen ajalta sinulle maksetaan kuntoutusrahaa. Sen määrä on työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla.

Esimerkki kuntoutusrahasta

Jos täysi työkyvyttömyyseläkkeesi on 1 800 euroa/kk on kuntoutusrahan määrä 1 800 euroa + (1 800 euroa x 33 %) = 2 394 euroa/kk

Jos olet kuntoutuksessa ollessasi työssä ja ansaitset kuntoutuksen aikana yli puolet siitä vakiintuneesta ansiosta, josta työkyvyttömyyseläkkeesi laskettaisiin, sinulle maksetaan osakuntoutusrahaa. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta.

Jos työnantajasi maksaa sinulle palkkaa kuntoutuksen ajalta, maksetaan kuntoutusraha tällöin palkkaa vastaavalta osalta työnantajallesi. Jos palkka on kuntoutusetuutta pienempi, erotus maksetaan sinulle.

Sinulle voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos sinulla ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Kuntoutuksesta aiheutuvia kuluja korvataan erikseen. Korvattavien kulujen yksityiskohdat käyvät ilmi kuntoutuslupauksesta ja sen liitteenä annettavista ohjeista. Esimerkiksi matkakustannuksia, opiskelutarvikkeita ja kirjoja sekä vuokrakustannuksia voidaan korvata vieraalla paikkakunnalla opiskelevalle.

Pohjoismainen yhteistyö kuntoutusasioissa

Pohjoismaisilla sopimuksilla ja yhteistyöllä turvataan oikeus ammatilliseen kuntoutukseen silloin, kun työskentelet muussa Pohjoismaassa kuin omassa asuinmaassasi.

Eri maiden lainsäädännöt poikkeavat toisistaan. Kuntoutuksen hakijana, sinun voi olla vaikea täyttää kuntoutuksen rahaetuuksien ja toimenpiteiden saamisedellytyksiä, jos työskentelet yhdessä Pohjoismaassa ja asut toisessa. Jotta et menettäisi oikeuttasi kuntoutuksen toimenpiteisiin ja etuuksiin, ovat Pohjoismaat tehneet kahdenvälisiä sopimuksia.

Pohjoismaiset kuntoutussopimukset perustuvat EU-asetuksiin 883/2004 ja 987/2009 sekä pohjoismaisen sosiaaliturvasopimuksen rajat ylittäviä kuntoutusasioita koskeviin kohtiin.