Ikääntyneiden työttömyysturva

Ikääntyvät työttömät saavat toimeentulonsa työttömyysturvasta. Voit saada työttömyyspäivärahaa joko perus- tai ansiopäivärahana.

Työttömyysturvan lisäpäivät eli eläkeputki

Työttömyyspäivärahaa voit saada 500 päivän enimmäisajan lisäksi lisäpäiviltä, jos olet täyttänyt ikärajan ennen 500 päivän enimmäisajan täyttymistä ja olet ollut eläkkeeseen oikeuttavassa työssä vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana ennen lisäpäivien alkamista.

  • Vuonna 1955–1956 syntyneille lisäpäiviin oikeuttava ikäraja on ollut 60 vuotta.
  • Vuonna 1957–1960 syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 61-vuotiaana.
  • Vuonna 1961 ja sen jälkeen syntyneillä oikeus lisäpäiviin alkaa 62-vuotiaana.

Työttömyyspäivärahaa voit saada enintään sen kuukauden loppuun, jona täytät 65 vuotta. Yrittäjillä ei ole oikeutta lisäpäiviin.

Työttömyyspäivärahaa, myös lisäpäiviä, maksaa joko työttömyyskassa (ansiopäiväraha) tai Kela (peruspäiväraha). Työttömyysturvaan liittyvissä asioissa saat lisätietoa omasta työttömyyskassastasi, Työttömyyskassojen yhteisjärjestöstä tai Kelasta.

Työttömyysturvan lisäpäiviä kutsutaan myös käsitteillä työttömyysputki ja eläkeputki.

Lisäpäivät poistuvat asteittain

Valtioneuvosto on linjannut, että työttömyyspäivärahan lisäpäivistä luovutaan asteittain. Muutosten on tarkoitus alkaa vuoden 2023 alusta. Lue lisää Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön tiedotteesta.

Työttömän vanhuuseläkkeelle siirtyminen

Voit jäädä vanhuuseläkkeelle aikaisintaan, kun olet täyttänyt oman ikäluokkasi alimman eläkeiän. Voit itse valita, haetko heti vanhuuseläkettä vai jatkatko työttömyyspäivärahalla 65-vuotiaaksi asti.

Tarkista oma eläkeikäsi