Eläkeneuvontaa International House Helsinki -palvelupisteellä

International House Helsinki (IHH) tarjoaa suurimman osan maahanmuuttajien tarvitsemista alkuvaiheen palveluista. Asiakkaita palvellaan 4.12. alkaen Uudenmaan maistraatin tiloissa Helsingin Albertinkadulla.

Palvelu on suunnattu kaikille hiljattain pääkaupunkiseudulle tulleille maahanmuuttajille. IHH palvelee myös yrityksiä ja työnantajia ulkomaiseen työvoimaan ja sen rekrytointiin liittyvissä kysymyksissä. Palvelu on suunniteltu pysyväksi, mutta se käynnistyy pilotilla, jota koordinoi Helsingin kaupunki. Toiminta jatkuu Uudenmaan maistraatin tiloissa ainakin vuoden 2018 loppuun.

Pilottiin osallistuvat kaupungin maahanmuuttajaneuvonnan lisäksi Uudenmaan maistraatti, Verohallinnon ja Kelan In To Finland -palvelu, Uudenmaan TE-toimisto, Eläketurvakeskus ja Helsingin seudun kauppakamari.

Asiat vireille yhdellä käynnillä

Kun asiakas saapuu palvelupisteeseen, Helsingin kaupungin maahanmuuttoneuvojat kartoittavat asiakkaan tilanteen ja kertovat eri viranomaisten lomakkeista, päätöksistä ja prosesseista. He neuvovat asiakkaita kysymyksissä, jotka liittyvät esimerkiksi oleskelulupaan, suomen kielen opiskeluun, asumiseen, opiskeluun, sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä lasten kouluun ja päivähoitoon.

Uudenmaan maistraatin asiantuntijat palvelevat kaikkia Uudellemaalle asettuvia maahanmuuttajia. Kun maahanmuuton perusteena on työskentely, maistraatti rekisteröi suomalaisen henkilötunnuksen yleensä saman käynnin aikana. Asiakas saa siis henkilötunnuksen heti, jos rekisteröinnin edellytykset täyttyvät. Samalla asiakkaan henkilötiedot ja osoite rekisteröidään väestötietojärjestelmään.

Uudenmaan TE-toimisto tarjoaa henkilöasiakkaille yleisneuvontaa TE-palveluista. Neuvonnan lisäksi IHH:ssa on mahdollista käynnistää työnhaku. Sen jälkeen muut asiat hoidetaan oman alueen TE-toimistossa.

In To Finlandin asiantuntijat neuvovat asiakkaita Suomen sosiaaliturvaan ja verotukseen liittyvissä kysymyksissä. Asiakas saa myös sosiaaliturvaan liittyvät asiansa vireille. Samalla voi hakea esimerkiksi verokorttia ja rakennusalalla pakollista veronumeroa.

Eläketurvakeskus neuvoo IHH:n asiakkaita työeläkkeeseen ja sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Asiakas saa tietoa A1-todistuksesta ja siitä, kuuluuko hän lähtömaan vai Suomen sosiaaliturvaan. Neuvontaa saa myös työeläketurvaan ja -vakuutukseen liittyvissä kysymyksissä kuten siitä, mitä työntekijän palkasta peritään, miten voi tarkistaa itse oman työeläkekertymänsä ja miten eläkettä aikanaan haetaan.

Kauppakamari neuvoo työnantajia kansainväliseen työvoimaan liittyvissä kysymyksissä, auttaa löytämään sopivia palveluita ja selvittää yritysten palvelutarpeita. Neuvontaa saa puhelimitse, sähköpostitse ja verkossa.

Sovellus auttaa eteenpäin

Viranomaisasiointiin saa jatkossa tukea myös IHH:n verkkosivuille tulevasta sovelluksesta (Service Advisor App). Se auttaa asiakasta löytämään oikeat viranomaiset ja neuvoo, mitä asiakirjoja käynnille pitää ottaa mukaan.

Sovellusta testataan joulukuun aikana, ja se löytyy jatkossa myös palvelun verkkosivuilta. Myös Ihhelsinki.fi-sivusto avautuu 4. joulukuuta.

Lisätietoja asiakkaille:
Ihhelsinki.fi

Lisää ajankohtaisia ilmoituksia