Tietoa vuodenvaihteessa 2022-2023 eläkkeelle jäämistä suunnittelevalle

Työeläke.fi:n arviolaskureiden käyttö on toistaiseksi estetty niiltä ikäluokilta, jotka täyttävät eläkkeen alaikärajan vuonna 2022, tai ovat täyttäneet sen jo aiemmin. Poikkeuksellisen indeksikehityksen takia laskuri ei antaisi oikeaa kuvaa, jos henkilö vertaisi vuonna 2022 ja 2023 alkavaa eläkettä.

Vanhuuseläkearviota eivät voi laskea vuonna 1958 tai sitä ennen syntyneet ja osittaisen vanhuuseläkkeen arviota vuonna 1961 tai sitä ennen syntyneet.

Voimakkaan hintojen nousun seurauksena työeläkeindeksi kasvaa vuoden 2023 alussa selvästi enemmän kuin palkkakerroin. Tämän takia vuoden 2022 puolella eläkkeelle siirtyvä saa suuremman indeksikorotuksen kuin eläkkeelle siirtymistä vuoden vaihteen yli lykkäävä.

Poikkeuksellinen indeksikehitys vaikuttaa myös siihen, mikä vaikutus osittaisen vanhuuseläkkeen ottamisajankohdalla on. Vaikutus näkyy osittaisessa vanhuuseläkkeessä ja myös sen jälkeen alkavassa vanhuuseläkkeessä.

Esimerkkejä indeksikorotuksen vaikutuksesta

Vuodenvaihteessa eläkkeelle jääminen voi olla ajankohtaista vuonna 1958 tai sitä ennen syntyneille.

Esimerkkihenkilö täyttää vanhuuseläkeikänsä marraskuussa 2022 ja hänen eläkekarttumansa joulukuun 2022 alussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna).

Vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022:

Eläke 1 500 euroa/kk.

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, saa hän tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen.

Tämän jälkeen hänen eläkkeensä on 1 602 euroa/kk.

Vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023:

Jos henkilö jää vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon.

Alkavan työeläkkeen suuruus riippuu eläkettä edeltävästä palkkatasosta. Esimerkkihenkilön palkka on 3 000 euroa/kk. Tällöin hänen alkava työeläkkeensä tammikuussa on 1 567 euroa/kk.

Vuodenvaihteessa osittainen vanhuuseläke voi olla ajankohtainen vuonna 1961 tai sitä ennen syntyneille.

Esimerkkihenkilön eläkekarttuma vuoden 2021 lopussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna). Henkilö täyttää 62 vuotta joulukuussa 2022, ja hänen ikäluokkansa alin vanhuuseläkeikä on 64 vuotta ja 6 kuukautta.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022:

Osittaisen vanhuuseläkkeen määrä (50 %) joulukuussa on 657 euroa/kk.

Jos henkilö jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022, osittainen vanhuuseläke lasketaan vuoden 2021 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä. Hän saa tammikuussa 2023 työeläkeindeksin mukaisen korotuksen.

Tämän jälkeen hänen osittainen vanhuuseläkkeensä on 702 euroa/kk.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023:

Jos henkilö jää osittaiselle vanhuuseläkkeelle tammikuussa 2023, korotetaan hänen aiemmat työansionsa eläkettä laskettaessa ensin palkkakertoimella vuoden 2023 tasoon. Osittainen vanhuuseläke lasketaan vuoden 2022 loppuun mennessä kertyneestä eläkkeestä.

Esimerkkihenkilön palkka on 3 000 euroa/kk. Tällöin hänen alkava osittainen vanhuuseläkkeensä on tammikuussa 705 euroa/kk.

Vanhuuseläke osittaisen vanhuuseläkkeen jälkeen:

Henkilö työskentelee 3 000 euron palkalla vuoden 2022 loppuun. Hän ottaa vanhuuseläkkeen alimmassa vanhuuseläkeiässä vuonna 2025. Jos osittainen vanhuuseläke alkoi joulukuussa 2022, vanhuuseläke on 1 602 euroa/kk. Jos taas osittainen vanhuuseläke alkoi tammikuussa 2023, vanhuuseläke on 1 582 euroa/kk.

Osittainen vanhuuseläke vuonna 2022 voi olla ajankohtainen vuonna 1961 tai sitä ennen syntyneille.

Esimerkkihenkilö täyttää alimman vanhuuseläkeikänsä huhtikuussa 2023 ja aikoo siirtyä vanhuuseläkkeelle toukokuussa. Hän miettii, ottaako osittaisen vanhuuseläkkeen joulukuussa 2022.

Esimerkkihenkilön eläkekarttuma vuoden 2021 lopussa on 1 500 euroa (elinaikakerroin huomioituna).

Vanhuuseläkkeelle toukokuussa 2023:

Henkilö työskentelee 3 000 euron kuukausipalkalla vanhuuseläkkeeseen asti, eikä ota osittaista vanhuuseläkettä. Vanhuuseläke on 1 616 euroa/kk.

Osittaiselle vanhuuseläkkeelle joulukuussa 2022 ja vanhuuseläkkeelle toukokuussa 2023:

Osittainen vanhuuseläke joulukuussa on 735 euroa/kk. Tammikuussa 2023 eläkkeeseen tehdään työeläkeindeksin mukainen korotus ja eläke on 785 euroa/kk.

Henkilö työskentelee osittaisen vanhuuseläkkeen rinnalla aiemmalla 3 000 euron palkalla vanhuuseläkkeeseen asti. Vanhuuseläke on 1 622 euroa/kk.

Esimerkeissä käytetty työeläkeindeksin kasvu on 6,8 prosenttia. Palkkakertoimen kasvu on esimerkeissä noin 3,8 prosenttia. STM vahvisti vuoden 2023 indeksit 20.10.2022.

Lue lisää eläkkeisiin vaikuttavista indekseistä

Eläkkeelle jäämistä kannattaa suunnitella omasta henkilökohtaisesta tilanteesta käsin. Esimerkit eivät ota huomioon mahdollisia ajalta ennen 1995 olevaan julkisalojen eläkekarttumaan liittyviä laskentasääntöjä. Lisätietoa eläkkeen suunnitteluun saat oman eläkelaitoksesi verkkopalvelusta sekä eläkeneuvonnasta.

Siirry työeläkelaitoksesi palveluun

Milloin voin hakea eläkettä?

Eläkkeen on alettava viimeistään joulukuun alussa, jotta eläkkeeseen saa työeläkeindeksin mukaisen korotuksen vuodenvaihteessa.

Vanhuuseläke voi alkaa aikaisintaan vanhuuseläkeiän täyttämispäivää seuraavan kuukauden alussa. Jos täytät alimman vanhuuseläkeikäsi viimeistään marraskuussa, voi eläke alkaa joulukuun alussa.

Jos olet palkansaaja, työsuhteesi pitää olla päättynyt ennen kuin vanhuuseläke voi alkaa. Ota siis huomioon irtisanoutumisaikasi. Yrittäjän ei tarvitse päättää yrittäjätoimintaansa.

Osittaisen vanhuuseläkkeen alaikäraja on 61 vuotta. Jos täytät 61 vuotta viimeistään marraskuussa, voi osittainen vanhuuseläke alkaa joulukuun alussa.

Eläkettä on siis haettava viimeistään marraskuussa, koska eläke alkaa aikaisintaan hakemista seuraavan kuukauden alusta. Lue lisää eläkkeen hakemisesta:

Vanhuuseläkkeen hakuohje

Osittaisen vanhuuseläkkeen hakuohje